Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi'nden 21.9 milyon TL'ye satılık doğal sit alanı!

Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi'nden 21.9 milyon TL'ye satılık doğal sit alanı! Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi'nden 21.9 milyon TL'ye satılık doğal sit alanı!

Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, İzmir ili, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi 441 ada, 38 parselde yer alan 54 dönüm tarla tapulu 1. derece doğal sit alanını 21 milyon 893 bin 262 TL'ye satıyor...


Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından  İzmir  ili, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi 441 ada, 38 parselde yer alan 54 dönüm tarla tapulu 1. derece doğal sit alanı 21 milyon 893 bin 262 TL'ye satışa çıkarıldı. Satış ihalesi 9 Ocak 2020 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/24 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İlİi, Çeşme İlçesi ,Musalla Mahallesi 441 Ada, 38 Parsel, nosunda kayıtlı tarla vasfında 54733,08 M2 miktarındaki taşınmaz tapu kaydındaki beyanlar hanesindeki Mülkiyet intikali Toprak ve Tarım reformu uygulamsı bakımından geçersizdir şerhi, 1. derece doğal sit alanı olarak tescil edilmiştir şerhi, 29.08.2017 tarih 8593 yevmiyeli Tamamı sürdürülebilir Koruma ve kontrollü kullanım alanında kalmaktadır şerhi ile 26.10.2016 tarih 11771 yevmiyeli satış vaadi şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.
Adresi : ada pafta bazında
Yüzölçümü : 54.733,08 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : celbedilen imar durumuna göre söz konusu parsel İzmir 2 nolu KTV Koruma Bölge Komisyonunun 11.01.2018 gün ve 306 sayılı kararı gereği sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanında 16.11.2015 tarihli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni planında Turizm tesis alanında kalmaktadır. 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı imar planları yapılmadan uygulamaya geçilemez 07.12.1985 gün 18951 sayılı resmi gazetede ilan edilen Altınkum Turizm merkezi içindedir.
Kıymeti : 21.893.262,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 09/01/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 05/02/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ BİRİNCİ KAT İHALE ODASINDA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/24 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.