09 / 08 / 2022

Boğaçay Özel Proje Alanı'nın yapılaşmaya açılmasına iptal kararı!

Boğaçay Özel Proje Alanı'nın yapılaşmaya açılmasına iptal kararı!

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Boğaçay Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen bölgenin yapılaşmaya açılmasıyla ilgili geçtiğimiz yıl aldığı karar, mahkemece iptal edildi.Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ve Songül Başkaya, Konyaaltı muhasara bölgesinde yer alanda yapılması planlanan Boğaçayı projesinde, ÖPA olarak açıklanan bölgenin plan notlarına, 95 bin 649 metrekare büyüklüğüne sahip alanın 'konut fonksiyonu' olarak gösterilmesiyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2018 yılına ait kararı ve plan değişikliklerine karşı dava açtı.

BİLİRKİŞİ DE UYGUN GÖRMEDİ

Antalya 1'inci İdare Mahkemesi'ne açılan dava sonucunda alan, halen Antalya'nın temiz içme suyunun büyük bölümünü karşılayan su kaynakları yakınında ve sulak alan içinde kaldığından, kaynakların kirlenmesine neden olacağı, rekreasyon alanı ve peyzaj düzenlemesi yapım işi karşılığı alanın mülkiyeti, konut alanı yapımına olanak belirlenen yapımcı firmalara verilerek kamu mülkiyetinden çıkarılması, konut alanı olarak getirisinin giderlerden çok daha yüksek olacağı, bu durumda belediyenin dolayısıyla kamunun çok büyük zarara uğrayacağı gibi gerekçeler iddia edildi. Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda da, dava konusu plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleriyle kamu yararı yönünden uygun olmadığı kanaatine neden olduğu kaydedildi. 

MAHKEMEDEN İPTAL KARARI

Antalya 1'inci İdare Mahkemesi'nin verdiği kararda, bilirkişi raporunda yer alan konular dikkat çekilip, planlama esasları, şehircilik ilkeleri, kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı nedeniyle, oy birliğiyle iptal edildi. Karar kapsamında bölgede bulunan su kaynaklarının inşa edilip konut alanları nedeniyle zarar görebileceği, su kaynağı olan bölgede içme suyu kalitesinde yeraltı suyu taşıyan Boğaçay alüvyon akiferinin yoğun yapılaşmaya açılmasının uygun olmadığı açıklandı. Ayrıca, planlama alanının jeolojik yapısı, taşkın alan olması ve korunması gerekli Boğaçay Su Kaynakları Koruma Alanı sınırı içinde kalması nedeniyle yapılaşmaya açılması planladığı kaydedildi. Kararda, bu alanın yapılaşmaya konu edilmesinin hem taşkınların getireceği risk açısından hem de su kaynaklarının korunması açısından planlama esasları, şehircilik ilkeleri, kamu yararına uygun olmadığı ifade edildi.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, mahkeme kararıyla bir kez daha kamu mülkiyetinde bulunan kamusal alanların rant amaçlı plan değişikliğiyle satışının önlenerek kamu mülkiyetinde kalacak olması nedeniyle bölgelerin kazandığı açıklandı.