04 / 10 / 2022

Bomonti Elektrik davası devam ediyor!

Bomonti Elektrik davası devam ediyor!

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., bağlantı hattının yatırım bedelinin geri ödenmesi ile ilgili alınacak tahsiline ilişkin dava süreci ile ilegili Kamu aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı.Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. Kamu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı.


Açıklama:


İlgi: 15.12.2014 Tarihli Açıklamamız.


SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7 nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.


1. Adıyaman ili Çelikhan ilçesinde faaliyet gösteren Şifrin Regülatörü ve HES üretim tesisimizin, bağlantı hattı yatırım bedelinin geri ödenmesi ile ilgili olarak Akedaş Elektrik Dağıtım A. Ş.' den olan alacağımızın 10 yıl yerine 1 yıl içerisinde tahsil edilmesinin sağlanması amacıyla;


a. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na; 28.01.2014 tarih ve 28896 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin Geçici 2.maddesinin 2.fıkrasındaki "on " ve "onuncu" ifadelerinin iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına dair Danıştay 13. Daire Başkanlığı'na 16.06.2014 tarihinde 2014/2209 Esas Numarası ile tarafımızdan dava açıldığı duyurulmuştu.


b. Danıştay 13. Daire Başkanlığı tarafından 19.06.2014 tarihinde yapılan ilk incelemede herhangi bir sorun ve eksiklik görülmeyerek dava dosyasının incelenmesine geçilmiş olup,  02.07.2014 tarihinde ise yürütmenin durdurulması talebimizin davalı idarenin savunması alındıktan sonra görüşülmesine karar verilmişti.


c. Danıştay 13. Daire Başkanlığı tarafından davalı idarenin savunması alınmış olup, yürütmenin durdurulması talebimiz ile ilgili kararın görüşülmesi aşamasına geçilmişti.


2. Yürütmeyi durdurma istemi henüz karara bağlanmamış, süreç halen devam etmektedir. Olabilecek gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Geri Dön