Bornova'da 15.2 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Bornova'da 15.2 milyon TL'ye icradan satılık fabrika! Bornova'da 15.2 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

İzmir İli, Bornova İlçesi, Işıklar Mahallesi Bağburnu Yeniköprü mevkiinde yer alan fabrika 15 milyon 229 bin 370 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.
İzmir İli, Bornova İlçesi, Işıklar Mahallesi Bağburnu Yeniköprü mevkiinde yer alan fabrika 15 milyon 229 bin 370 TL bedel ile icradan satışa sunuldu. 

 

Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, Işıklar Mahallesi Bağburnu Yeniköprü mevkii,486 parsel , 6.607,00 m2 yüzölçümlü lokanta banyo ve soyunma odası gibi sosyal tesisleri ve üç normal bir çatı katı olan idare binası ile birlikte malzeme deposu olan müştemilatlı kargir haddehane havi nitelikli taşınmaz ve tapu kaydındaki teferruatları'nın tam hissesi, Keşif Gününde Haddehane Olarak Hizmet Veren İşletmede Bir Kaç Bölüm Dışında Hiç Bir Faaliyet Görülememiştir. Parsel Üzerindeki Tesisler 76m X 82m = 6.232 M2 Açık Ve Kapalı Alan Üzerine Yayılmıştır.

 

Kıymeti : 15.229.370,00 TL
1. Satış Günü : 03/01/2018 günü 10:25 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 06/02/2018 günü 10:25 - 10:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu -  İzmir  Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/7074 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/11/2017