Boş binalar için çöp vergisi ödenir mi?

Boş binalar için çöp vergisi ödenir mi? Boş binalar için çöp vergisi ödenir mi?

Belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan ve katı atık toplama hizmetinden yararlanan konut ve iş yeri sahiplerinden alınan vergiye çöp vergisi deniyor. Peki, boş binalar için çöp vergisi ödenir mi?Boş binalar için çöp vergisi ödenir mi?

Çöp vergisi; belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan ve katı atık toplama hizmetinden yararlanan konut ve iş yeri sahiplerin ödemesi gereken vergi olarak karşımıza çıkıyor. 


Çöp vergisini taşınmazın kullanıcısı ödemekle yükümlü tutuluyor. Eğer taşınmazda kiracı varsa çöp vergisi ödemelerinden kiracı sorumlu oluyor. Çöp vergisi senede 2 eşit taksit halinde ödeniyor.


Verginin ilk taksiti Mart, Nisan ve Mayıs ayında ödeniyor. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılıyor. 2015 yılı çöp vergisi 1. taksit ödemeleri devam ediyor. 


2015 yılında konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 Kuruş, diğer belediyelerde 20 Kuruş olarak hesaplanıyor ve su faturalarına yansıtılıyor. 


Ancak işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapıların vergisi belediyede ödeniyor. Peki, boş binalar için çöp vergisi ödenir mi?


Boş binalarda çöp vergisi mükellefi binanın sahibi olarak kabul ediliyor. Ancak boş binaların çöp vergisi aşağıdaki biçimde değerlendiriliyor;


1) Çevre temizlik vergisi beyannamesi mükellef olunduğunda bir defa veriliyor. Takip eden yıllarda binayı kullanan değişmediği sürece yeniden beyanname verilmiyor. 


2) Çöp vergisi, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor.  Dileyen mükellef birinci taksit döneminde veya daha önce tümünü de ödeyebiliyor. 


3) Çevre temizlik vergisi her yıl Maliye Bakanlığınca saptanan yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanıyor.Çöp vergisi ödeme koşulları!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com