Boş kapıcı dairesi nasıl kiraya verilir?

Boş kapıcı dairesi nasıl kiraya verilir?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, 41 bağımsız bölümlü sitede oy birliğiyle boş olan kapıcı dairesinin kiralanmasına ancak bazı kat maliklerinin buna karşı çıktığı, kat maliklerinin kiralama için iptal davası açılıp açılamayacağı soruldu. Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, 41 bağımsız bölümlü sitede oy birliğiyle boş olan kapıcı dairesinin kiralanmasına ancak bazı kat maliklerinin buna karşı çıktığı, kat maliklerinin kiralama için iptal davası açılıp açılamayacağı soruldu.

Öncelikle bu soruyla ilgili yasa şu açıklamayı yapıyor. “... Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler bu kapsamda yer alan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nca yönetilir ve yönetim tarzı kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla bu kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu yetki, yönetim planında Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na verilebilir... Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim planında belirtilir. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nda bu yöneticiler ve temsilciler, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptir.”

Boş kapıcı dairesi nasıl kiraya verilir?

Kapıcı dairesi apartmanların ortak alanlarındandır. Bu nedenle bu daire için alınan kararlarda çoğunluğun değil tüm kat maliklerinin ortak hareket etmesi gerekiyor. Fakat soruda  Toplu Yapı Temsilciler Kurulu var ve yönetim planı, kat malikleri kurulunun yetkilerini bu kurula devretmiş.

Önceki yasa metni incelendiğinde kat malikleri kurulun yetkilerini temsilciler kuruluna devredebilir. Söz konusu olayda bu gerçekleşmiş.. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nda oybirliği ile verilen karar kat malikleri kurulu olarak kabul edilip geçerli olacak.

Sıfır ev gizli ayıplı çıkarsa ne yapılabilir?