Boşanan eşler arasında mal paylaşımı nasıl yapılır?

Boşanan eşler arasında mal paylaşımı nasıl yapılır?Posta yazarı Tamer Heper, "Oturduğumuz evi, evliyken 10 yıl önce kredi ile aldık. Eşimin düşüncesine göre anlıyorum ki o borç bitince boşanma davası açacak ve evin değerinin yarısını almak isteyecek. Mahkeme evlenmeden önceki kişisel kazanımları göz önünde bulundurur mu?" sorusunu yanıtladı.


Posta yazarı Tamer Heper, "Oturduğumuz evi, evliyken 10 yıl önce kredi ile aldık. 5 yıl ödemesi bitti geriye ise 5 yılı kaldı. Eşimin düşüncesine göre anlıyorum ki o borç bitince boşanma davası açacak ve evin değerinin yarısını almak isteyecek. Evi alırken (alış değeri 280 bin lira), eşimin hiçbir katkısı bulunmayan evlenmeden önce aldığım evimi satıp (140 bin lira), aile tarafından gelen mirası (50 bin lira) üstüne koyup (bu evin alış bedelinin yüzde 70 eder), bankadan da 100 bin lira kredi çekip öyle satın aldım. Mahkeme kararı ile bu ev boşanma davası için satılırsa, mahkeme evlenmeden önce edindiğim bu kişisel kazanımları göz önünde bulundurur mu?" sorusunun yanıtını kaleme aldı. İşte Heper'in o yazısı...

Oturduğumuz evi, evliyken 10 yıl önce kredi ile aldık. 5 yıl ödemesi bitti geriye ise 5 yılı kaldı. Eşimin düşüncesine göre anlıyorum ki o borç bitince boşanma davası açacak ve evin değerinin yarısını almak isteyecek. Evi alırken (alış değeri 280 bin lira), eşimin hiçbir katkısı bulunmayan evlenmeden önce aldığım evimi satıp (140 bin lira), aile tarafından gelen mirası (50 bin lira) üstüne koyup (bu evin alış bedelinin yüzde 70 eder), bankadan da 100 bin lira kredi çekip öyle satın aldım. Mahkeme kararı ile bu ev boşanma davası için satılırsa, mahkeme evlenmeden önce edindiğim bu kişisel kazanımları göz önünde bulundurur mu? l O.D.

Boşanan eşler arasında mal paylaşımı nasıl yapılır?

***

Bu durum çok ender rastlanan ihtilaflardan biri gibi görünüyor ise de tam eksine çok fazla karşı karşıya kalınan bir sorun. Bu problem de Medeni Kanun’a 2002'den itibaren giren edinilmiş mallara katılma rejiminin sonucu. İşler mahkemeye taşındığında incelenmesi, belgelenmesi, hesaplanması fazlaca zor bir durum.

İşin özeti şöyle ki; boşanmalarda, eşlerden birinin ölümünde veya bir başka mal rejimine geçişte eşler aldıkları mallar üzerinde hesaplaşma yapar. Bu hesaplaşma kapsamında, evliliyken edinilen mallar listelenir. Eşlerden parasal değeri daha yüksek mal almış eşin varlığından, daha az mal almış eşin varlık değeri düşülür. Fark ikiye bölünür ve çıkan rakam fazla mal alan eş tarafından, az mal edinen eşe para şeklinde verilir. Meselenin tatbiki de bu şekilde karışık. 

***

Bu olayda ise iki özellik bulunuyor. Birincisi; edinilmiş mallar kapsamında olmayan malların tarifi. Kısaca evlilik dışı edinilen mallar, miras, manevi tazminat alacakları ve kişisel mallar yerine geçen değerler oluyor. Bu sayılanlar eşler arasında paylaşımda hesaplanmaz. 

İkincisi; satın alınan evin özelliği. Evlilikten önce satın aldığı bir evi satıp üzerine kendisine miras olan bir malın satışından kazandığı miktarı katıp, banka kredisi de kullanarak ev satın alınmış. İşte boşanma durumunda yapılacak hesaplamada evlilikten önce satın aldığı evin parası ile miras olarak kalan değer hesaba dahil edilmeyecek. Çünkü bu değerler kişisel mallar yerine geçen değerlerden.

Gayrimenkul ortaklar arasında nasıl paylaştırılır?