Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen soydaşlara konut paraları iade edilecek!

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen soydaşlara konut paraları iade edilecek!

Bulgaristan'dan zorunlu göçle Türkiye'ye gelen, konut sahibi olmak için para yatıran, ancak konut sahibi olamayan soydaşlar bu paralarını geri alabilecek.


TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, İskan Kanununda
Değişiklik Yapan Kanun Tasarısını görüşerek, kabul etti.

Tasarıya göre, Bulgaristan'dan zorunlu göçle Türkiye'ye gelen, kendileri
için yaptırılan konutlardan almak için para yatıran ancak konut sahibi
olamayanlar, kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde
başvurmaları halinde, bu paraları alabilecek. Yatırdıkları bedel,
yatırıldığı tarihten ödeneceği tarihe kadar TÜFE esas alınarak
hesaplanacak,  TOKİ  tarafından göçmen konutları hesabından ödenecek.

Süresi içinde başvurmayan soydaşların yatırdıkları bedel, göçmen
konutları hesabına gelir kaydedilerek, toplanan paralar bu şekilde
tasfiye edilecek.

TOKİ'ce göçmen konutları hesabından karşılanamayan tutarlar, Maliye
Bakanlığı tarafından bu amaçla TOKİ'ye aktarılacak tutardan karşılanacak.

Bu kanuna göre tahsis edilen ve temlik tarihinden itibaren 10 yıl
geçmeden satılması, bağışlanması, terhin edilmesi, tapu kütüğüne satış
vaadi şerhi konulması nedenleriyle tahsisi iptal edilen konutlardan,
kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle temlik tarihinden itibaren 10
yıl geçmiş olan konutlarla ilgili yapılacak tasarrufları, TOKİ'nin bağlı
bulunduğu bakanlık belirleyecek.