Burçelik Vana bedelli sermaye arttırımına gidiyor!

Burçelik Vana bedelli sermaye arttırımına gidiyor! Burçelik Vana bedelli sermaye arttırımına gidiyor!

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş, ana sözleşmesinin bazı maddelerinde değişiklikler yaptı, bazı maddelerinin ise iptaline karar vererek Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru kararı aldı...Burçelik Vana'dan yapılan açıklama şöyle:


Şirket ana sözleşmesinin; "Sermaye " başlıklı 6'ıncı , "Yönetim kurulu üyelerinin görev taksimi" başlıklı 10'uncu," "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 12'inci, "Genel kurul " başlıklı 14'üncü, "Toplantıda komiser bulundurulması "başlıklı 16'ıncı, "İlan" başlıklı 20'inci, "Karın tespiti ve dağıtımı" başlıklı 25'inci maddelerinin ekte yer alan şekliyle değiştirilmesine, "Murakıp Ücretleri" başlıklı 13'üncü maddenin iptal edilmesine, 

Değişikliklerin gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvurulmasına oy birliği ile karar verildi. 


Ana sözleşme tadil metni için tıklayın


SPK onayı hakkında:


Şirket ana sözleşmesinin; "Sermaye " başlıklı 6'ıncı , "Yönetim kurulu üyelerinin görev taksimi" başlıklı 10'uncu," "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 12'inci, "Genel kurul " başlıklı 14'üncü, "Toplantıda komiser bulundurulması "başlıklı 16'ıncı, "İlan" başlıklı 20'inci, "Karın tespiti ve dağıtımı" başlıklı 25'inci maddelerinin değiştirilmesine, "Murakıp Ücretleri" başlıklı 13'üncü maddenin iptaline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına yapmış olduğumuz müracatımız kabul edilmiştir.