30 / 06 / 2022

Bursa Orhangazi'de 15 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Bursa Orhangazi'de 15 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Bursa İli Orhangazi Belediye Başkanlığı, Bursa Orhangazi'de yer alan gayrimenkulü 15 milyon TL bedelle satışa çıkardı.Bursa İli Orhangazi Belediye Başkanlığı, Bursa Orhangazi'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 15 milyon TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Bursa İli Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1.Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.
2.Bu husustaki ihale 20.01.2021 tarihinde saat; 15.00’ da encümen toplantı odasında yapılacaktır.
3.Satışı yapılacak taşınmaz;
Bursa Orhangazi de 15 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

4.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, taşınmazın tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden önce ödemek şarttır.
5.Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.
6.Taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
7.Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.

Bursa Orhangazi de 15 milyon TL ye satılık gayrimenkul!
8.Taşınmazın kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler ihale zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 20.01.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
9.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler
şunlardır:

Bursa Orhangazi de 15 milyon TL ye satılık gayrimenkul!