01 / 07 / 2022

Bursa'da termal turizm 11 kat büyüdü!

Bursa'da termal turizm 11 kat büyüdü!

2000 yılında bu alanda yurtdışından 800 hastayı ağırlayan Bursa, bu sayıyı 2014 yılında 10 bine çıkardı. Kentte sağlık serbest bölgesi kurulmasının turizm gelirlerini daha da artıracağı belirtiliyor.BURSA Sanayi kenti Bursa, sağlık turizm alanında da iddiasını artırıyor. Sahip olduğu kaplıca ve termal turizm potansiyeli ile yurtdışında bilinirliğini yıllar içinde artıran kent son 14 yılda yabancı termal turist sayısını 800'den 10 bine çıkararak yaklaşık 11 kat büyüdü. İş dünyası sektörün büyümesine ivme kazandırılması için sağlık serbest bölgesi kurulması gerektiğini düşünüyor. 

Türkiye'nin 2018 yılında 9 milyar dolar, 2023 yılında ise 100 milyar dolar olması beklenen turizm gelirleri içinde sağlık turizminin payının 20 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Üyesi Mustafa Esgin, "Termal ve sıcak su kaynaklarıyla doğal bir potansiyele sahip olan Bursa'da sağlık serbest bölgesi kurulması için bir an önce harekete geçilmeli. Geçen ay bununla ilgili dört bakanlığın bürokratlarıyla toplantı yaptık. Ayrıca Sağlık Bakanlığı müsteşarı ve Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü ile görüştük. Bursa'nın sağlık serbest bölgesi ya da termal kür bölgesi, adı ne olursa, birtakım teşviklerle bu alanda yatırımların cazip hale getirildiği bir il haline dönüşmesini istiyoruz" dedi. 2000 yılında Bursa'ya yurtdışından sağlık turizmi kapsamında 800 hasta gelirken, geçen yıl 10 bin yurtdışı hastanın ağırlandığına dikkat çeken Esgin, "Bu artarak devam ediyor. Yurtdışı ileri yaş turizmi ve hastaların sağlık termal kuruluşlarıyla bağlantısını sağlamak çok önemli. Anlaşmaların da Sağlık Bakanlığı marifetiyle yapılması suretiyle Türkiye'deki 2 veya 3 potansiyeli olan il değerlendirilebilir. Bursa'nın da bu konuda inisiyatif alacağı yönünde inancım var" diye konuştu. Termal turizm yatırımlarında mevcut 5. bölge teşviklerinin 1. 


Bölge kapsamındaki illere de yaygınlaştırılmasını Bursa adına önemsediklerine dikkat çeken Esgin, "Sağlık turizminde 2018 ve 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için mevcut yatırım teşviklerinin daha da artırılması ve yeni teşviklerin planlanmasını istiyoruz. Öte yandan, Bursa'nın ulusal ve uluslararası havayolu ulaşımının daha işlevsel hale getirilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. 

Türkiye'de kurulması planlanan Sağlık Serbest Bölgeleri içinde İstanbul'dan sonra tespit edilen iki şehirden birinin Bursa olduğuna işaret eden Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) Başkanı Dr. Metin Yurdakoş ise "Bursa sağlık imkan ve kabiliyetlerinde ileri düzeyde. Sağlık serbest bölgeleri kurulması konusunda devlette henüz bir konsensüs oluşmadı. 


Bu uzun bir zamana yayılacak. Yatırımların önünü kesen kaplıca yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesinde bakanlık yetkililerine destek olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte Bursa'nın tek sıkıntısı kısmen ulaşım. Medikal altyapımız mükemmel. Termal altyapıda eksikler var. Bursa'da termal kentlerin olmazsa olmazı içmecelerden yok. Modern sağlık personeli kontrolünde içmeceler kurulmalı" dedi. 


PETROLÜNÜ İŞLEYEMEYEN ORTADOĞU ÜLKELERİ GİBİYİZ' BURSA İLK AVRUPA TARİHİ TERMAL KENTİ SEÇİLDİ 


Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar. 

2007'de kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Sıcaksu Tabakhaneler Bölgesi ile eski İpekiş fabrikasının bulunduğu alanı termal turizme açacaklarını belirterek, "Termal turizm yatak kapasitesi 7 bine çıkarıldı. Saniyede300 litre debili bu suyu kullanacak modern tesisler olmadığ için. petrolünü işleyemeyen Ortadoğu ülkeleri gibi çok değerli bu doğal kaynağı kullanamıyoruz. 

Bursa'da sondajlarla elde edilen 40-90 derece sıcaklıktaki termal su, toplam 14 bin yatak kapasiteli birçok tesisi besleyebilecek miktarda. 


Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Proje alanının sağlık turizmine açılmasını hedefliyoruz. Aynca köklü iplik üretim tesisi İpekiş'in bulunduğu alan da Termal Kür Merkezi olarak projelendirildi. Projemiz, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da onaylandı" diye konuştu. 

Bursa'da son yıllarda yapılan sondajlarla S'i araştırma 6'sı üretim olmak üzere 11 kuyu açıldı. 25'i yeni tesis olmak üzere 45 termal tesise altyapı hizmeti götürülürken, 7 bin yatak kapasitesi bulunuyor. 

Bursa'nın bu alandaki 2023 hedefi 5 milyon turist ve 17 bin yatak kapasitesine ulaşmak. Sondajlarla 40 ile 90 derece arasındaki sıcaklıklarla çıkan su 14 bin yatak kapasitesine yetecek kapasitede. 

Bursa. 2013 yılında 10 ülkeden 25 termal şehir ve organizasyonun yer aldığı Avrupa Tarihi Termal Şehirler Birliği tarafından Türkiye'nin ilk Avrupa Tarihi Termal Kenti olarak kabul edildi. 


Dünya