05 / 07 / 2022

Büyükçekmece'de 16.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Büyükçekmece'de 16.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Büyükçekmece 1. Satış Memurluğu, Büyükçekmece Gürpınar'da yer alan arsayı 16 milyon 89 bin TL bedelle satışa çıkardı.Büyükçekmece 1. Satış Memurluğu, Büyükçekmece Gürpınar'da yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 16 milyon 89 bin TL olarak belirlendi.

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
 
2014/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Gürpınar Yeni Mah. 436 Ada, 10 Parsel,Taşınmaz deniz manzarasına haiz olduğu, konum itibariyle kuş uçuşu E5 karayoluna 2920 m gürpınar kıyı şerididen 750 m, Beylikdüzü Belediyesine 3700 m uzaklıkta olduğu, ulaşım ve alışveriş kolaylıkları, toplu taşıma ve alışveriş noktalarına yürüme mesafesinde olduğu, altyapı sorunu çözüme kavuşturulmuş planlı bir yerleşim alanında yer aldığı, bölgede doğalgazın mevcudiyeti, belediye hizmetlerinden yararlandığı tespit edilmiştir.
Adresi : Pınartepe Mah. Turgut Özal 1 Caddesi No:5 Büyükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 5.363,10 m2
İmar Durumu : Büyükçekmece Belediyesinin 05/10/2020 tarihli yazıları ile taşınmaz 06.10.2000 onay tarihli 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında kısmen ticaret+hizmet alanı, max.TAKS=0.30 olarak; kısmen konut alanı, max.TAKS=0.20, 2 kat olarak ayrılmıştır.
Kıymeti : 16.089.300,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 02/03/2022 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 06/04/2022 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 (Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Büyükçekmece de 16.1 milyon TL ye icradan satılık arsa!

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ : Adresleri tapuda kayıtlı olmayan mübrez tapuda kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/12/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.