06 / 07 / 2022

Büyükçekmece'de 22.5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Büyükçekmece'de 22.5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Kumburgaz Mahallesi, Denizkenarı Mevkii'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 22 milyon 500 bin TL bedel ile icradan satışa sunuldu. İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Kumburgaz Mahallesi, Denizkenarı Mevkii'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan arsa için 22 milyon 500 bin TL bedel isteniyor. 

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, 291 Ada, 1 Parsel, KUMBURGAZ Mahalle/Köy, Asfalt Altı Denizkenarı Mevkii, Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Büyükçekmece İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, İstanbul Caddesinde, tapunun 291 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve İstanbul Caddesinden 716 dış kapı numarası alan 2.614,59m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. D-100 (E-5) Karayoluna paralel konumda olan İstanbul Caddesi ile Marmara Denizi Sahili arasında yer alan ve tamamı 2.614,59m2 alana sahip arsa, kuzeyde İstanbul Caddesi, Güneyde Marmara Denizi sahili ile sınırlı olup, parsel üzerinde 716 dış kapı numaralı, İstanbul Caddesine cepheli konumda bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan otel ana binası ile ana binanın sahile doğru olan kısmında ana bina ile sahil arasında kalan bölümde yoldan denize doğru inen ve parselin doğu ve batı sınırına inşa edilmiş olan sağ ve sol kol üzerinde beşer adet zemin kat+ 1 normal kat+ çatı katlı, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan otele ait odalar ile sahil tarafındaki son iki blokta zemin katlarda restoran ve bar bölümleri yer almaktadır. Ana binanın bodrum katında tesisat bölümü, WC-Lavabo mahalleri, disko mahalli, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında loby, ofis, bar, yönetim bölümü, toplantı odası, loby kısmından dahili merpen ile çıkılan 1.normal katında on dört oda mevcut, kat zeminleri granit seramik, duvarları sıvalı ve boyalı, ana binada sahil tarafındaki çıkıştan geçilen bahçe bölümünde parselin sağında ve solunda beşer adet olmak üzere on blok şeklinde, zemin kat seviyesinden birbirleriyle bağlantılı odaların yer aldığı konaklama birimi mevcut, bloklar zemin kat+ 1 normal kat+ çatı kat olmak üzere üçer katlı, zemin katlarında her bir blokta ikişer, 1.katlarında iki ayrı merpen sahanlığından çıkılan üçer, çatı katlarında ikişer oda mevcut, parsel üzerinde yer alan işbu bloklardan kumsal tarafından kalan blokların zemin katlarında bir blokta restoran, diğer blokta kafe-bar bölümleri mevcuttur. Otel ana binası zeminde 340m2 alana sahip, ana bina dışında yer alan oda blokları zeminde sırasıyla (sağ kolda) 97m2, 97m2, 96m2, 96m2, 125m2, (sol kolda) 92m2, 94m2, 92m2, 93m2, 119m2 alana sahip, zemin katlarında iç avlu kısmında ahşap pergoleli, restoran ve bar olarak kullanılan kısımlarda teras balkonludur. Bloklarda geçiş piyeslerinde zemin kaplamaları seramik, duvarları sıvalı ve boyalı, oda pencereleri PVC doğrama ve ısıcamlı, çatı katta yer alan odaları teras balkonlu olup, ana bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, ısıtma ve havalandırma tertibatları mevcut, dış cepheleri sıvalı ve boyalıdır.Tamamı 2.614,59m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan yapıların, hava haritaları ile halihazır paftaları üzerinden alınan ölçüleri itibariyle toplam inşaat alanı 4000m2 civarında olup, taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış durumda, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, D-100 Karayoluna ve Marmara Denizine cepheli, ulaşım imkanları elverişlidir.

Kıymeti : 22.500.000,00 TL
1. Satış Günü : 24/05/2018 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü : 26/06/2018 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 (Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini Büyükçekmece

2. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankasındabulunan TR**********************45 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2060 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/04/2018