Büyükçekmece'de 2.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Büyükçekmece'de 2.8 milyon TL'ye satılık arsa!İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi'nde üzerinde işyeri bulunan arsa Büyükçekmece 2.İcra Dairesi tarafından 15 Aralık 2015 günü saat 14:00 ile 14:10 arası açık artırma usulüyle ihale edilecek.


İstanbul Büyükçekmece'de yer alan üzerinde işyeri bulunan arsa Büyükçekmece 2.İcra Dairesi tarafınca 2 milyon 875 bin TL bedelle açık artırma usulüyle ihale edilecek.


İstanbul, Büyükçekmece ilçesi , Gürpınar-Yeni Mh. Ayazma yolu altı mevkii, 1684 ada,2 parsel sayılı 916,21 m2 miktarlı kat irtifaklı tarla vasıflı taşınmazda 13515/91562 arsa paylı bodrum kat 1 nolu işyerinin tamamı,

İstanbul, Büyükçekmece ilçesi, Gürpınar-Yeni Mh. Ayazma yolu altı mevkii, 1684 ada, 2 parsel sayılı 22015/91562 arsa paylı Zemin kat 2 nolu işyerinin tamamı,

İstanbul, Büyükçekmece ilçesi, Gürpınar-Yeni Mh. Ayazma yolu altı mevkii, 1684 ada, 2 parsel sayılı 28016/91562 arsa paylı ,1 .kat 3 nolu işyerinin tamamı,

İstanbul, Büyükçekmece İlçesi, Gürpınar-Yeni Mh. Ayazma yolu altı mevkii, 1684 ada, 2 parsel sayılı 28016/91562 arsa paylı, 2,kat 4 nolu işyerinin tamamının


TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU : Büyükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/06/2012 tarih ve 460226 sayılı imar durum yazısına göre Büyükçekmece ilçesi, Pmartepe Mahallesi, 1684 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 03.06.2011 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Pmartepe Mahallesi Nazım İmar Planı kapsamında kalmakta olup, söz konusu parsel 180 ki/ha yoğunluklu, Hmax: 9.50 metre, konut alanı olarak ayrılmıştır.


Taşınmazların bulunduğu bina bodrum kat+ zemin kat+2 normal kattan ibaret olup, her katta tek bağımsız bölüm mevcuttur. Betonarme karkas binanın bodrum katında'( l) bağımsız bölüm nolu iş yeri vasıflı taşınmaz bulunmakta olup, takribi 404 m2 net alana sahiptir. Bodrum kattaki söz konusu bağımsız bölüm yan cepheye doğru takribi 100 m2 alana sahip eklenti ile büyütülmüş olup, ön cephe tarafında büyüme olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu bodrum kattaki bağımsız bölümün iş yeri olarak kullanıldığı görülmüş olup, bir kısmının bağımsız durumda atık malzemelerin gelişigüzel bırakılı vaziyette olduğu anlaşılmıştır. 2. Sınıf malzeme ve işçilik ile İnşa edildiği değerlendirilen taşınmazda elektrik ve sıhhi tesisatın mevcut olduğu, duvarların sıvalı olduğu anlaşılmıştır. Zeminkat 2 nolu bağımsız bölüm takribi 404 m2 net alana sahiptir. Zeminkattaki söz konusu bağımsız bölüm fiilen iş yeri olarak kullanılan 2. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, Dış doğramaları PVC zemini paledyen kaplı, duvarları sıvalı-ve boyalı elektrik ve sıhhi tesisatı yapılmış durumdadır. Bağımsız bölüm içerisinde duvar örülmek suretiyle ayrılmış ada şeklinde bölümler mevcuttur. Bağımsız bölümün kendi içerisinde WC bölümü de bulunmaktadır. Bağımsız bölümden direkt dışarı çıkabilen dükkana kapısı bulunmaktadır.


1. Normal 3 nolu bağımsız bölüm takribi 515 m2 net alana sahiptir. 1. normal kattaki söz konusu bağımsız bölüm fiilen iş yeri olarak kullanılan 2. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, dış doğramaları PVC zemini paledyen kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı, elektrik ve sıhhi tesisatı yapılmış durumdadır. Bağımsız bölüm içinde duvar örülmek suretiyle ayrılmış oda şeklinde bölümler mevcuttur. Bağımsız bölümün kendi içerisinde WC bölümü de bulunmaktadır. Bağımsız bölümün bina ana merpenlerden metal giriş kapışı mevcuttur. 


2. Normal kat 4 nolu bağımsız bölüm takribi 515 m2 net alana sahiptir. 2. Normal kattaki söz konusu bağımsız bölüm fiilen işyeri olarak kullanılan 2. sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, dış doğramaları PVC, zemini paledyen kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı, elektrik ve sıhhi tesisatı yapılmış durumdadır. Bağımsız bölümün bina ana merpenlerden metal giriş yapısı mevcuttur.Taşınmazların bulunduğu bina Büyükçekmece Devlet Hastanesine 3765 m, Büyükçekmece Kaymakamlık Hizmet binasına 3750 m. Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binasına 4480 m. Takribi kuş uçumu mesafededir. Yapı standart niteliklidir. Mahalde toplu ulaşım imkanları mevcuttur. Mahal merkeze kısmi uzaklıkladır. Gayrimenkulün bulunduğu mahalde yeni yapılaşmalar bulunmaktadır. Bölgemutena bir semt olup gelişen bir yöredir. Çevrede konut türü yapılaşmalar yoğunluktadır. Yörede Belediye Hizmet ve ve alt yapı mevcuttur. Çarşı pazara yakın konulmadır.


TAŞINMAZLARIN KIYMETİ :

Bodrum Kat 1 nolu işyerinin tamamı 500.000,00-TL (BEŞYÜZBİN-TÜRK-LİRASI)

Zemin Kat 2 nolu işyerinin tamamı 675.000,00- TL(ALTIYÜZYETMİŞBEŞBİN-TÜRK LİRASI)

1. Kat 3 nolu işyerinin tamam/ 850.000,00- TL

(SEKİZYÜZELLİBİN-TÜRK LİRASI)

- 2. Kat 4 nolu işyerinin tamamı 850.000,00- TL 

(SEKİZYÜZELLİ BİN-TÜRK LİRASI) 

TOPLAMDA 2.875.000,00


TAŞINMAZLARIN SATIŞ GÜN VE SAATLERİ : 

13515/91562 arsa paylı Bodrum Kat 1 nolu işyeri:

1. Satış günü : 15/12/2015 tarihinde, 

2. Satış günü : 16/02/2016 tarihinde 14-00: 14.10 saatleri arasında

22015/91562 arsa paylı Zemin Kat 2 nolu işyeri : 

1. Satış günü : 15.12.2015 tarihinde

2. Satış günü : 16.02.2016 tarihinde 14:20-14:30 saatleri arasında,

28016/91562 arsa paylı l.kat 3 nolu işyeri :

1. Satış günü : 15.12.2015 tarihinde

2. Satış günü : 16.02.2016 tarihinde 14:40-14:50 saatleri arasında

28016/91562 arsa paylı 2.kat 4 nolu İşyeri :

1. Satış günü : 15.12.2015 tarihinde

2. Satış günü : 16.02.2016 tarihinde 15:00-15:10 saatleri arasındaSatış şartları :

I- İhale açık artırma suretiyle'yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhânlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhan)ı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV ( MUAF ) 1/2 tapu harcı ile teslim masraflarıalıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/5093 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/10/2015