04 / 07 / 2022

Büyükçekmece'de 29.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Büyükçekmece'de 29.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Büyükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından 157 Ada, 10 Parsel üzerinde bulunan arsa satışa çıkarıldı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 29 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. Büyükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından 157 Ada, 10 Parsel üzerinde bulunan arsayı 29 milyon 250 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 1 Aralık 2020 günü gerçekleşecek. 

T.C.BÜYÜKÇEKMECE1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, 157 Ada, 10 Parsel, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, Bülbüldere Mevkii,. Satışa konu; taşınmaz tapunun, Büyükçekmece İçesi, Karaağaç Mahallesi Bülbüldere Mevkii 157 ada 10 parselde kayıtlı olup, Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi, köy üstü adresinde yer almaktadır. Yerinde yapılan incelemede taşınmazın çevresindeki parsellerle birlikte tarla olarak kullanıldığı, çevresinde herhangi bir yapılaşmanın mevcut olmadığı, komşu parsellerin de tarım amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir. İmar yolu mevcut olmayıp alt yapı gibi hizmetlerin bulunmadığı tespit edilmiştir. Belediye hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Ulaşımı özel araçla ve hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda imkan dahilindedir. Köy merkezine yakın, İlçe merkezine, alışveriş noktalarına, çarşı pazara uzak kalmaktadır.

Yüzölçümü : 90.000 metrekare
İmar Durumu :Dosyasında mevcut Büyükçekmece Belediyesinin 19.6.2018 tarihli imar durum yazısına göre; Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi 157 ada 10 parsel numaralı taşınmazın Büyükçekmece Göl Havzası Uzak Mesafeli Koruma Alanında kaldığı, 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Ayrık Nizam 2 kat Emsal: 0.15 konut alanı olarak planlandığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 29.250.000,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 01/12/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 29/12/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Ekinoba mah.Adliye Ek binası yanı Büyükçekmece/İstanbul -

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2447 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/10/2020