13 / 08 / 2022

Çanakkale Merkez'de 13.9 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Çanakkale Merkez'de 13.9 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

T.C. Çanakkale Satış Memurluğu, Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Karacaören Köyü, Enderesi Mevkii, 120 ada 3 parselde yer alan arsayı 13 milyon 950 bin TL'ye satıyor...T.C. Çanakkale Satış Memurluğu tarafından, Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Karacaören Köyü, Enderesi Mevkii, 120 ada 3 parselde yer alan arsa 13 milyon 950 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 6 Mayıs tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. ÇANAKKALE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale Merkez Karacaören Köyü Enderesi Mevkiinde kain tapuda Ada:120, Parsel:3'de kayıtlı 8433,50 m2 yüzölçümünde, mevkii itibariyle şehrin toplu konut bölgesi olan Esenler semtinde ve ana caddelerden olan 60 metrelik yol olarak bilinen Ahmet Piriştina Caddesine çok yakın konumda, çevresinde yapılaşma az olmakla birlikte halen çok katlı apartman ve site inşaatları ve altyapı çalışmaları devam eden, ulaşımı çok kolay, çok yakınına kadar toplu taşıma araçları ile ulaşma imkanı mevcut olan boş arsa vasfında gayrimenkul.
Adresi : Ömer Halisdemir caddesi üzerinde, 60 metrelik yol diye bilinen yolun üst tarafında yeralan.
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.20 yapılanma koşulunda blok nizam 10 kat konut alanı içerisinde kalmakta bulunan.
Kıymeti : 13.950.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve ayni hak tesis edilemez, 2565 sayılı kanunun 28.maddesi gereği belirtilen alan içerisinde kalmakta, Hüseyin Bozyiğit payı üzerinde haciz şerhi mevcut.
1. Satış Günü : 06/05/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 31/05/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Yeni Adalet Sarayı zemin kat AZ-026 nolu icra daireleri ihale ve satış odası  İzmir  yolu üzeri-Çanakkale

Çanakkale Merkez de 13.9 milyon TL ye icradan satılık arsa!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/21 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.