16 / 08 / 2022

Çanakkale'de 13.9 milyon TL'ye satılık arsa!

Çanakkale'de 13.9 milyon TL'ye satılık arsa!

Çanakkale 1. Satış Memurluğu, Çanakkale Merkez Karacaören Köyü'nde yer alan arsayı 13 milyon 950 bin TL bedelle satışa çıkardı.Çanakkale 1. Satış Memurluğu, Çanakkale Merkez Karacaören Köyü'nde yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 13 milyon 950 bin TL olarak belirlendi.


T.C.
ÇANAKKALE
(SULH HUKUK MAH.) 1. SATIŞ MEMURLUĞU
2019/21 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale Merkez Karacaören Köyü Enderesi mevkiinde kain tapuda Ada:120, Parsel:3'de kayıtlı 8.433,50 m2 yüzölçümünde, mevki itibariyle şehrin toplu konut bölgesi olan Esenler semtinde ve ana caddelerden olan 60 metrelik yol diye bilinen Ahmet Piriştina caddesine çok yakın konumda, çevresinde yapılaşma olmakla birlikte halen çok katlı apartman ve site inşaatları ve altyapı çalışmaları devam eden, ulaşımı çok kolay toplu taşıma araçları ile çok yakınına kadar ulaşma imkanı bulunan boş arsa vasfında taşınmaz.
Adresi : Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde, 60 metrelik yol diye bilinen yolun üst tarafında yer alan.
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.20 yapılanma koşulunda blok nizam 10 kat konut alanı içerisinde kalmakta bulunan.
Kıymeti : 13.950.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz sınırlı ve ayni hak tesis edilemez, 2565 sayılı kanunun 28.maddesi gereği belirtilen alan içerisinde kalmakta olup, Hüseyin Bozyiğit payı üzerinde haciz şerhi mevcut.
1. Satış Günü : 14/03/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 08/04/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Yeni Adalet Sarayı zemin kat AZ-026 nolu icra daireleri ihale ve satış odası  İzmir  yolu üzeri Çanakkale

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.,

Çanakkale de 13.9 milyon TL ye satılık arsa!

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5.Hukuk Dairesinin 17/02/2021 tarih ve 2021/254 Esas, 2021/244 Karar sayılı kararı ve Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 05/04/2021 tarih ve 2021/3181 Esas, 2021/4008 Karar sayılı kararı ve İİK.9.maddesinde yer alan her türlü nakdi ödemenin Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda açılan hesaba yapılır hükmü gereğince nakit teminatın banka hesabına yatırılması gerektiğinden, hesaplanan teminat tutarının ihale saatinden önce Satış Memurluğumuzun T. Vakıflar Bankası Çanakkale Şubesindeki TR**********************36 ıban nolu hesabına dosya numarası ve ihale katılımcısının adı-soyadı ile TC kimlik numarası yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun ibraz edilmesi ile ihaleye katılım sağlanabilecektir. Nakit teminat ile ihaleye katılım talepleri yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı kabul edilmeyecektir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (yedi) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %18 KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları, Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler alıcıya aittir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/21 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,7- Satış ilanının belirtilen adreslerinde ilgililere tebliğ yapılamaması halinde, iş bu ilanın tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine geçeceği hususu ilan olunur.

Not: Elektronik ortamda teklif vereceklerin teminatı T. Vakıflar Bankası Çanakkale Şubesindeki TR**********************36 iban nolu hesaba yatırmaları.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.