25 / 06 / 2022

Çandarlı Limanı'nı alt ve üst yapısı için ihaleye çıkılacak!

Çandarlı Limanı'nı alt ve üst yapısı için ihaleye çıkılacak!

Çandarlı Limanı'nı alt ve üst yapısı için ihaleye çıkılacak. Çandarlı Limanı'nın mendirek harici altyapı ve üst yapısı için YİD yöntemiyle ihaleye çıkılacak, Filyos Limanı'nın altyapı işlerinin inşaatına başlanacak.Mersin Konteyner Limanı Projesi'nin çalışmaları tamamlanacak. Ayrıca Marmara Bölgesi'nde otoport ve Ro-Ro terminalleri kurulması amacıyla mevcut tesisler de dikkate alınarak yer tespit çalışmaları ve fizibilite etüdü yapılacak.


Liman yapım kararlarında ve uygulamada kurumların birbirleriyle koordinasyon içinde çalışmasını, kıyı yapılarının planlamasında bütüncül bir bakış açısının getirilmesini; böylece gerekli yatırımların zamanında yapılmasını ve işletmede etkinliğin sağlanmasını teminen Türkiye’ye uygun bir Liman Yönetim Modeli belirlenecek. Bu model kapsamında oluşturulacak yönetim yapısı bölgesel ihtiyaçları ve kapasiteleri dikkate alarak Kıyı Yapıları Master Planı'nın yönlendirilmesinden ve uygulanmasından sorumlu olacak.


AA