Çankaya'da icradan 4.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Çankaya'da icradan 4.1 milyon TL'ye satılık arsa! Çankaya'da icradan 4.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara 22. İcra Dairesi Ankara İli, Çankaya İlçesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu taşınmazın toplam bedeli 4 milyon 128 bin TL olarak belirlendi.


Ankara İli, Çankaya İlçesi'nde bulunan arsa,  Ankara  22. İcra Dairesi tarafından açık artırmayla satışa çıkarıldı. Söz konusu taşınmazın toplam bedeli 4 milyon 128 bin TL olarak belirlendi.


T.C. ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NA İZAFETEN T.C.ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli Özellikleri :


TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60672 ada, 1 parselde kayıtlı 5.504,00 m2 yüzölçümlü arsa cinsi taşınmazdır. Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısına göre 84178 no.lu parselasyon planı kapsamında E:0,75 ve Hmax:Serbest yapılaşma koşulları ile ticaret kullanımında kaldığı bildirilmiştir. Alacaatlı Mahallesinde 3381/1. sokağa cepheli ve köşe parselde yer almakta, kuzeyinde Park toya konutlarına güneydoğusunda Ihlamur Konağı Huzur ve Yaşlı Bakım evine komşu olduğu, üzerinde herhangi bir yapının bulunmadığı anlaşılmıştır. Taşınmaz kareye benzer yamuk alanlıdır.Yakın çevresinde site tipi yapılaşmalar ile Avrupa Birliği Özel Doğa Koleji bulunmaktadır. Özellikleri yazılı taşınmaz taraflar arasındaki ortaklığın giderilmesi için açık arttırma suretiyle satılacaktır.

Adresi: İlan içeriğinde belirtilmiştir.

Kıymeti : 4.128.000,00 TL

KDV Oranı: %18

1. Satış Günü: 28/12/2015 günü 11:00- 11:10 arası

2. Satış Günü: 28/01/2016 günü 11:00 -11:10 arası

Satış Yeri: Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu - Ankara Adliyesi MERKEZ / ANKARA


Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden Önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin {*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/59 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.