Çankırı Ünal İnşaat'ın yetki belgesi iptal edildi!

Çankırı Ünal İnşaat'ın yetki belgesi iptal edildi!Resmi Gazete'nin bugünki sayısında yer alan açıklamaya göre, Çankırı İli Kurşunlu ilçesinde yapı müteahhidi Mehmet Ali ÜNAL-Ünal İnşaat'ın yetki belgesi iptal edildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Çankırı ili, Kurşunlu İlçesi, G30B16A1C pafta, 190 ada, 16 parsel üzerindeki yapının müteahhidi Mehmet Ali ÜNAL-Ünal İnşaat (Gerçek Kişi)’ın söz konusu yapıyla ilgili görev ve sorumluluklarını, 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği Kurşunlu Belediyesince anlaşıldığından, Yapı müteahhidi, “Mehmet Ali ÜNAL-Ünal İnşaat”ın, Yetki belge numarasının (0018111966346422);

Aynı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, yasaklılık süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yapı müteahhidi yetki belge numarasının iptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 11.06.2015 tarihli ve 7672 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.