Castle Resort-Spa Hotel Sarıgerme icradan 21.3 milyon TL'ye satılıyor!

Castle Resort-Spa Hotel Sarıgerme icradan 21.3 milyon TL'ye satılıyor!

T.C. Ortaca İcra Dairesi, Muğla ili, Ortaca ilçesi, Serıgerme Mahalle/Köy, 238 ada 3 parselde yer alan Castle Resort-Spa Hotel Sarıgerme otelini 21 milyon 332 bin 250 TL'ye satıyor...


T.C. Ortaca İcra Dairesi tarafından, Muğla ili, Ortaca ilçesi, Serıgerme Mahalle/Köy, 238 ada 3 parselde yer alan Castle Resort-Spa Hotel Sarıgerme 21 milyon 332 bin 250 TL'ye satışa sunuldu. 

İlan metni:

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ 2019/899 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 238 Ada, 3 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, combal çukuru Mevkii, Taşınmaz üzerinde 700,00 m2 taban alınına oturan, halen konaklama tesisi olarak kullanılan, betonerme karkas yapı tarzında inşa edilmiş 7 katlı 5C yapı sınıfı özelliğinde bina bulunmaktadır. Toplam yapı kullanım alanı 4.900,00 m2'dir. Binanın bodrum katının duvarları düz sıva üzeri akrilik boya, iç kapıları ahşap, oda tabanları seramik kaplama, ıslak hacimleri seramik kaplama olup, hamam, güzellik salonu, fitnes, kapalı havuz, personel yemekhanesi, çamaşırhane ve kazan dairesi mekanları bulunmakatadır. Yüzme havuzu 96,00 m2 alana sahip olup, taban ve duvarları fayans kaplıdır. Binanın zemin katında restoran, cafe-bar, mutfak ve lobi hacimleri mevcur olup, duvarları alçı sıva saten boyalı, oda tabanları mermer kaplama, alçı pan asma tavan, camekanları aliminyum, pencereleri plastik doğramadır. Taşınmazın 1. katında 20 adet otel odası, muhasebe ofisi, resepsiyon, lobi, bilgi işlem odası mekanları bulunmaktadır. Odalar banyolu olup, duvarları alçı sıva, saten boya, tabanları seramik, ıslak hacimleri taban ve duvarları seramik kaplama, iç kapıları ahşap, pencereleri plastik doğramadır. Binanın normal katlarında 23 er oda olmak üzere toplam 112 otel odası bulunmaktadır. Taşınmazın bahçe düzenlemesi, peyzajı, beton yolları, taş isnat duvarları ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri tamamlanmıştır. manzarası ve konumu güzeldir.
Adresi : Sarıgerme Combal Çukuru Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü : 3.944,9 m2
İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm tesis alanı içinde E:0.90 5 kat yapılaşma şartlarına sahiptir. Taşınmaz üzerinde ki otel binasının ruhsat süresi dolmuştur. Yenilenebilmesi için taşınmaz doğal sit alanında kaldığından dolayı, koruma amaçlı imar planı yaptırılmasından sonra, yapı ruhsatı yenilenebilmesive bağlı olarak yapı kullanım izin belgesi alınabilmesi mümkün olabilecektir.
Kıymeti : 21.332.250,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2016/326 ESAS SAYILI DOSYASINDA DAVALIDIR.
1. Satış Günü : 09/03/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 07/04/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla

Castle Resort-Spa Hotel Sarıgerme icradan 21.3 milyon TL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/899 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.