Çatı onarımı kime aittir?

Çatı onarımı kime aittir? Çatı onarımı kime aittir?

Çatı, ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan; ortak alanlar arasında bulunuyor. Peki, çatı katının tek bir malikin kullanımında olması durumunda çatı onarımı kime ait oluyor? Çatı tamiri kime aittir?


Çatı onarımı kime aittir?

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan esaslara göre çatılar,  ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan; ortak alanlar arasında yer alıyor. 


Buna bağlı olarak tüm kat maliklerinin, çatı hususunda söz söyleme hakkı bulunuyor. Bu hakkın yanı sıra, çatı onarımının karşılanması gibi bir sorumlulukları da bulunuyor.


Çatı katının tek bir malikin kullanımında olması durumunda da durum değişmiyor. Çatı ile ilgili giderler tüm kat malikleri tarafından karşılanıyor. Konu ile ilgili Yargıtay karar örnekleri aşağıda yer alıyor: 


Çatı onarımı ortak gider midir?

Karar 1..

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Tarih : 17/02/2005      

Esas No : 2005 / 661      

Karar No : 2005 / 922


Özü : ANA YAPIDAKİ ORTAK TERASIN ONARIMINA TÜM KAT MALİKLERİNİN KATILIMI ZORUNLU OLUP, DAVACININ BİR KISIM KAT MALİKİ LEHİNE FERAGATİ HALİNDE ONARIM GERÇEKLEŞMEYECEĞİNDEN TÜM KAT MALİKLERİNİN ONARIMA KATILMASI GEREKİR


Karar 2..

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Tarih :01/06/1995 

Esas No : 1995 / 5755    

Karar No : 1995 / 6582


Özü :

TERAS DAVALI TERAS KATI MALİKİ TARAFINDAN KULLANILMAKTA OLSA BİLE ORTAK YERLERDENDİR. DAVALININ TERAS KAPLAMASININ HASARA UĞRAMASI KONUSUNDA HERHANGİ BİR EYLEMİ OLDUĞU TESPİT EDİLMEDİKÇE ORTAK OLAN BU YERDE VUKU BULAN HASAR VEYA DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE SEBEP OLUNAN HASAR TÜM KAT MALİKLERİNİN SORUMLULUĞU ALTINDADIR.Çatı ortak kullanım alanı mıdır?