Çatı onarımı tüm malikleri ilgilendirir mi?

Çatı onarımı tüm malikleri ilgilendirir mi? Çatı onarımı tüm malikleri ilgilendirir mi?

Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında kendisine yöneltilen''Binamızın yaşı nedeni ile çatısında önemli problemler var. Çatı altındaki daireler su sızmalarından şikayetçi. Ancak toplantılarda buraların onarımı için yeterli çoğunlukta karar çıkmıyor. Bu nedenle de onarımı yapamıyoruz.  Bunu

Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında kendisine yöneltilen ''İki bloktan oluşan 33 yıllık bir sitede yönetim kurulu üyesiyim. Binamızın yaşı nedeni ile çatısında önemli problemler var. Çatı altındaki daireler su sızmalarından şikayetçi. Ancak toplantılarda buraların onarımı için yeterli çoğunlukta karar çıkmıyor. Bu nedenle de onarımı yapamıyoruz. Çatıdaki akıntılar da giderek artıyor. Bunun için nasıl bir yol izlememizi önerirsiniz?'' sorusuna cevap verdi. 

İki bloktan oluşan 33 yıllık bir sitede yönetim kurulu üyesiyim. Binamızın yaşı nedeni ile çatısında önemli problemler var. Çatı altındaki daireler su sızmalarından şikayetçi. Ancak toplantılarda buraların onarımı için yeterli çoğunlukta karar çıkmıyor. Bu nedenle de onarımı yapamıyoruz. Çatıdaki akıntılar da giderek artıyor. Bunun için nasıl bir yol izlememizi önerirsiniz? ● İ.F. 

Okuyucumun yazdığı şehir bol yağmur alan bir bölge. Böyle bir bölgede çatıların akıyor olmasının sadece alt kattakileri mağdur etmeyeceği, binanın ana unsurlarına da zarar vereceği kesin. Dolayısı ile bunların onarımının yapılması konusunda nasıl bir karşı çıkma olabilir anlamak mümkün değil. Hele hele üst katta oturan komşuların mağduriyetini göre göre!

Şayet kat malikleri buna olumlu yaklaşmıyor ise benim size bir çözüm önerim olacak. Kat Mülkiyeti Kanununun 19’uncu maddesinde bir hüküm var. Şöyle diyor: “Ortak yerler ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. "

Sizin binanızda işte bu madde uygulanır. Bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak bilirkişi incelemesi istersiniz. Mahallinde bilirkişi tarafından yapılacak incelemede acilen onarılması gerektiğine dair rapor aldığınızda artık kat maliklerinin olurunu arama ihtiyacı olmaz. Onarımı yapar, ortak gider olarak kat maliklerinden tahsil edersiniz.