26 / 06 / 2022

Çatının teras olarak kullanılması nasıl engellenebilir?

Çatının teras olarak kullanılması nasıl engellenebilir?

Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında, çatıların teras olarak kullanılmasını kaleme aldı.



Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında, çatıların teras olarak kullanılmasının engel olup olunmayacağı sorusunun yanıtını kaleme aldı. 

Feride Hilal İmal'e bir okuyucusu "Sitemizde bir kat maliki, çatıyı teras yaparak kullanıyor. Buna engel olabilir miyiz?" sorusunu yöneltti. İmal'ın yanıtı da şu şekilde oldu:

Çatının teras olarak kullanılması nasıl engellenebilir?

Çatı da kat mülkiyeti kanunu gereği ortak alandır ve tüm kat maliklerinin açıkça rızası olmadıkça tek bir kat malikine özgülenemez ve bu alana teras vb. yapılar yapılamaz. Böyle bir durumun varlığı halinde kat malikleri kurulunun verdiği yetki ile site veya bina yönetimi tarafından müdahalenin men'i ve ecrimisil davaları açılabilir, yapılmış olan yapılar varsa, değişiklikler varsa eski hale getirilir.

Çatıya teras yapılabilir mi?