01 / 07 / 2022

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 3580 Ve 3581 Parsellerin Bir Kısmı ve Merkez Mahallesi 168 Ada 1 Parsel ve 56 Ada 23 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 18 Mayıs 2021 tarihli ve 947831 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi 3580 parsel ile 3581 parselin bir kısmının "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (E:0.25 Yençok:2 Kat)", Merkez Mahallesi 168 ada 1 parselin "İdari Hizmet Alanı (E:1.00 Yençok:Z+5 Kat)" ve Merkez Mahallesi 56 ada 23 parselin "Park Alanı" olarak planlanmasına ilişkin NİP-34323024 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP-34658251 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararname'nin 102 (k) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi uyarınca 18 Mayıs 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığı bildirildi.

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın