16 / 08 / 2022

Çekmeköy'de 34.1 milyon TL'ye icradan satılık 2 gayrimenkul!

Çekmeköy'de 34.1 milyon TL'ye icradan satılık 2 gayrimenkul!

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Sırapınar Mahallesi'nde yer alan fabrika ve arsa vasıflı 2 adet gayrimenkul 4 milyon 190 bin TL ile icradan satışa çıkarıldı. İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Sırapınar Mahallesi'nde yer alan fabrika ve arsa vasıflı 2 adet gayrimenkul icradan satışa sunuluyor. Satışa konu olan gayrimenkullerin toplam bedeli 34 milyon 190 bin TL olarak belirlendi. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Çekmeköy İlçe, 634 Parsel No, Sırapınar Mahalle/Mevkii, İstanbul Çekmeköy İlçesi Sarıpınar Mah. Araba geçidi, Gölkıyısı mevkii, 634 Parsel de kayıtlı taşınmaz 13.500 m² yüzölçümündede olup cinsi tarla + işyeri olarak belirlenmiştir. Tapuda borçlu UÇAL KAĞIT SAN. VE TİC. A..Ş. adına 1/1 tam hisse olarak kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde karton fabrikası mevcuttur. Çok sayısıda betonarme az katlı (1 veya 2) yapı ile çatısı çelikkonstrüksiyon olan sundurmalı ve depolar mevcut. Toplam kapalı alanı:4000 m² olup II C grubu yapı standartlarında III. Sınıf malzeme ile inşaa edilmiştir. Tesis 40 yıllık olup zaman içinde pek çok kere tamir görmüş ve tevsii edilmiştir. Maksadına hizmet edecek kalitededir. Beykoz Cad. No:89adresinde olup çevrede adres mevkii olarak bilinmektedir. Arsa bedeli:13.500.000,00 TL, İnşaat maliyeti: 1.840.000 TL ve Taşınmaz üzerindeki makina ve techizat toplam değeri: 7.600.000,00 TL, Taşınmazın toplam kıymet takdiri 22.940.000,00 TL dir

Kıymeti : 22.940.000,00 TL
1. Satış Günü : 23/05/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 27/06/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI B-4 BLOK MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Çekmeköy İlçe, 42 Parsel No, Sırapınar Mahallesi Mahalle/Mevkii, İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Sırapınar Mahallesi Tenber Tarla Mevkii, 1 Cilt, 42 Sayfa, 42 Parselde kayıtlı 22500 m2 yüzölçümünde olup cinsi tarla olarak belirlenmiştir. arsa vasfına haiz olup imar durumuna sahiptir. taşınmazın niteliği arsadır.Tapuda borçlu Hakkı Oray UÇAL adına 1/1 tam hisse olarak kayıtlıdır. Beykoz Caddesi No:89 adresinde olup çevrede adres ve mevkii olarak bilinmektedir. Söz konusu parsel 27/07/2012 tarih 1/1000 ölçekli Çekmeköy Hüseyinli ve Sırapınar köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı bölgesi uygulama imar planında olup, 42 parsel nolu taşınmaz, kısmen tarımsal niteliği korunacak alanda, kısmen dere koruma kuşağında kalarak parka terki vardır. Bugün için imar kapalıdır.Çevresel şartlar olarak toplu taşıma araçları mevcuttur. Belediye alt yapı olanaklarından yararlanır. meri imar planı gereği imara kapalıdır.

Kıymeti : 11.250.000,00 TL
1. Satış Günü : 23/05/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 27/06/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI B-4 BLOK MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/23687 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/03/2018