Çeşme Belediyesi, 3 yılığına 11 işyeri kiralıyor!

Çeşme Belediyesi, 3 yılığına 11 işyeri kiralıyor!

Çeşme Belediyesi, fast food, çocuk giyim mağazası, çocuk aktivite merkezi, kitapevi, oyuncak satış, bowling salonu ve restoran alanlarını 3 yılığına kiralayacağını ilan etti


Verilen ilan şöyle;

 

ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   Aşağıda adresi, kiralama süresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Belediyemize ait mecurlar, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir. Muhammen bedel ilk 1 (bir) yıl için belirlenmiştir, ihale Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır, ihaleye katılmak için isteklilerin en geç ihale gün ve saatine kadar ikametgah belgeleri, kimlikleri, geçici teminat makbuzları, tüzel kişilik ise Şirketin son tebliğ adresini gösteren; Oda Sicil Kaydı, Şirket temsilcisi ve yetkili kişi ve yetki süresini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya noterde düzenlenmiş imza sirküleri, vekil vasıtasıyla ihaleye gireceklerin vekaletnameleri, ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi (Yukarıda aranan belgeler her bir ortak için aranacaktır) ile ihale Komisyonu'na müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılar dosyasındaki ihale şartnamesinde mevcut olup, şartname Hukuk Servisi’nden ücretsiz temin edilebilir. TAŞINMAZIN ADRESİ: Ilıca mah. 5131 Sok. No:11 Ticaret Merkezi K:1 Çeşme İZMİR KİRALAMA SÜRESİ: Üç (3) yıl NİTELİĞİ: 11 Bölümden oluşan Brüt 2688 m2 Ticaret Alanı 1- Fast Food Alanı 52.20 m2 2- Fast Food Alanı 29.50 m2 3- Fast Food Alanı 29.15 m2 4- Fast Food Alanı 24.62 m2 5- Fast Food Alanı 25.44 m2 6- Çocuk Giyim Mağazası Alanı 119.21 m2 7- Çocuk Aktivite Merkezi Alanı 133.86 m2 8- Kitapevi Alanı 91.50 m2 9- Oyuncak Satış Alanı-52.09 m2 10- Bowling Salonu Alanı-367.50 m2 11- Restoran Alanı 305.88 m2 (Restoran 154 m2, Sundurmalı Teras Alanı 55 m2, Mutfak Alanı 96.88 m2, Bay-Bayan WC) MUHAMMEN BEDEL: 160.000,00 TL (Yüz altmış bin Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT: 4.800,00-TL İHALE TARİH VE SAATİ: 24.05.2012, saat: 14.15  İhale ilanı için tıklayın!