Çeşme'de 9.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Çeşme'de 9.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!T.C. Çeşme Satış Memurluğu, İzmir ili, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, Marmara mevkii 5528 ada 14 parselde yer alan arsayı 9 milyon 735 bin TL'ye satıyor...


T.C. Çeşme Satış Memurluğu tarafından,  İzmir  ili, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, Marmara mevkii 5528 ada 14 parselde yer alan arsa 9 milyon 735 bin TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 4 Ağustos tarihinde saat 11:30'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi ,İnönü Mahallesi Marmara mevkiinde 5528 Ada, 14 Parsel, nosunda kayıtlı arsa vasfında 1298 M2 miktarındaki taşınmaz
Adresi : Çeşme İnönü Mahallesi 2122 sokağa cepheli boş arsa
Yüzölçümü : 1.298 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : Söz konusu parsel imar planında Konut alanında kalmaktadır Bina cephesi Min. 7.00 M den az olamaz iki bağımsız birimden fazlası yapılamaz otel, pansiyon vb yapılması halinde TAKS 0.30 KAKS 0.90 üç kattır inşaat nizami ve nisbeti AYRIK TAKS 0.20 KAKS0.40 nispetinde iki kat 6.80 metre yüksekliğinde inşaat yapılabilir niteliktedir.
Kıymeti : 9.735.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 04/08/2021 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 02/09/2021 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Sakarya Mahallesi 2001 sokak No 131 (Çeşme Belediyesi Çakabey Kültür merkezi Migros üstü) Çeşme İzmir

Çeşme

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/14 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.