25 / 06 / 2022

Çevre düzeni planlarına dair yönetmelikte değişiklik!

Çevre düzeni planlarına dair yönetmelikte değişiklik!

Çevre düzeni planlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 27144 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ekinde yer alan lejand şekillerine yer veriliyor. İşte yönetmelikte yapılan değişiklikler...17 Şubat 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27144


YÖNETMELİK


Çevre ve Orman Bakanlığından:


ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 11/11/2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanı yürütür.Çevre düzeni planlarına dair yönetmelikte değişiklik!Yönetmelik Ekleri!
Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik!