Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi!

Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi!Organize sanayi bölgeleri ile diğer sanayi kuruluşlarının atıksu arıtma tesisi kurması, belli bir süre içerisinde bu tesisleri kurmayanların ise faaliyetlerinin yasaklanması için kanun teklifi verildi..


Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi. Teklif ile, organize sanayi bölgeleri ile diğer sanayi kuruluşlarının atıksu arıtma tesisi kurması, belli bir süre içerisinde bu tesisleri kurmayanların ise faaliyetlerinin yasaklanması amaçlanıyor.

Atıksu arıtma tesisini kurmamış belediyeler ile halihazırda faaliyette olup, atıksu arıtma tesisini kurmamış organize sanayi bölgeleri, diğer sanaui kuruluşları ile yerleşim birimleri, bu tesisleri kurmak zorunda olacak.

Bu tesisleri mali imkansızlıkları nedeniyle kuramamış belediyelerdeki tesislerin inşası, Maliye ve İçişleri Bakanlıklarının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecek ölçütler doğrultusunda Hazinece karşılanacak.

Bu tesisleri 2 yıl içinde kurarak işletmeye almayan organize sanayi bölgeleri ve diğer sanayi kuruluşlarının ise faaliyetlerine devam etmelerine müsaade edilmeyecek.