Çevre temizlik vergisi 2021!

Çevre temizlik vergisi 2021!Konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için ödenen çevre temizlik vergisi 2021 yılı ücretleri belli oldu. Peki, çevre temizlik vergisi 2021 ne kadar?


Konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için ödenen çevre temizlik vergisi 2021 yılı ücretleri açıklandı. Çevre temizlik vergisi 2021 bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nın 53 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, kapsamında belirlendi.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları yeniden değerleme oranı olan yüzde yüzde 9,11'lik oranla yeniden tespit edildi. Peki, çevre temizlik vergisi 2021 ne kadar oldu?

Çevre temizlik vergisi 2021!

Çevre temizlik vergisi 2021 ne kadar?

Konutlara ait çevre temizlik vergisi
Konutların çevre temizlik vergisi, su faturalarına yansıtılıyor olup; vergi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş kuruş olarak hesaplanacak.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecek.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

Çevre temizlik vergisi 2021!

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacak.

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Çevre temizlik vergisi 2021!

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılıp hesaplanacak. Bu kapsamda büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer alıyor.

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

Çevre temizlik vergisi 2021!

Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

2021 yılı çevre temizlik vergisi fiyatları belli oldu!