Konut çevre temizlik vergisi 2021!

Konut çevre temizlik vergisi 2021!Çevre temizlik vergisi fiyatları 2021 belli oldu. Tebliğ ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit edildi. İşte konut çevre temizlik vergisi 2021...


2021 yılında geçerli olacak çevre temizlik vergisi fiyatları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 53 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, bugün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı. 

Tebliğ kapsamında 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit edildi.

Konut çevre temizlik vergisi 2021!

Yeniden değerleme oranı yüzde yüzde 9,11

Bakanlık tarafından 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Buna göre; 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi Tebliğ kapsamında belirlenen tutarlara göre tahsil edilecek.

Konut çevre temizlik vergisi 2021!

Konut çevre temizlik vergisi 2021

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak hesaplanacak.

Konut çevre temizlik vergisi 2021!

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecek.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No:53!

2021 yılı çevre temizlik vergisi fiyatları belli oldu!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com