16 / 08 / 2022

Çevre Temizlik Vergisi son ödeme tarihi nedir? Çevre Temizlik Vergisi ne zamana kadar ödenecek?

Çevre Temizlik Vergisi son ödeme tarihi nedir? Çevre Temizlik Vergisi ne zamana kadar ödenecek?

Konut ve işyerleri için alınan vergiler arasında yer alan Çevre Temizlik Vergisi'nde ödemeler devam ediyor. Peki, Çevre Temizlik Vergisi son ödeme tarihi nedir? Çevre Temizlik Vergisi ne zamana kadar ödenecek? İşte tüm detaylar...Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yer alan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden faydalanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabi tutuluyor. 

Çevre temizlik vergisi ödemekle yükümlü olanlar ise, her ne şekilde olursa olsun binaları kullannanlar olarak biliniyor. Boş bulunan binalarda mükellef, binaların malikleri ve malik gibi tasarruf edenler olarak açıklanıyor. Bina maliki, intifa hakkı sahibi, ve binalara malik gibi tasarruf edenler Medeni Kanun hükümlerine göre tespit ediliyor. 

Çevre Temizlik Vergisi son ödeme tarihi nedir? Çevre Temizlik Vergisi ne zamana kadar ödenecek?

Konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınarak her yıl başında Maliye Bakanlığınca açıklanan oranlar üzerinden hesaplanıyor. Açıklanan oranlara Büyükşehir belediyesi, Kalkınmada öncelikli yörelerdeki ve nüfusu 5.000'in altında olan belediyeler ve diğer belediyeler için ayrı ayrı belirleniyor. Peki, vergi ne zaman ödeniyor?