27 / 05 / 2022

Çimsa'nın 10 yıllık planı sürdürülebilirlik üzerine kurulu!

Çimsa'nın 10 yıllık planı sürdürülebilirlik üzerine kurulu!

Çimsa, sürdürülebilirlik konusunda 2007-2010 dönemindeki 4 yıllık faaliyetlerini aktaran "Sürdürülebilirlik Raporu 2010 - Gelecek için bugünden" başlıklı çalışmasını yayımladıÇimento, hazır beton ve agrega sektörlerinde faaliyet gösteren Çimsa, raporda Türkiyede yürüttüğü faaliyetleri sırasında yarattığı ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri ele aldı. Rapora göre Çimsa, 2007'den bu yana yaptığı çalışmalarla emisyon miktarlarını tüm çimento fabrikalarının toplamında yüzde 23 oranında azaltmayı başardı. Raporda, şirketin çevre üzerindeki etkilerini azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla da 2007'den bu yana yaklaşık 34 milyon TL harcama yaptığı açıklandı.

Sürdürülebilirlik konusunda 2007-2010 dönemini kapsayan faaliyetlerini Sürdürülebilirlik Raporu 2010-Gelecek için bugünden başlıklı çalışmada açıkladıklarını söyleyen Çimsa Genel Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu, ilk kez bu yıl hazırlanan raporun, her yıl düzenli olarak yayımlanacağını aktardı. Çimento sektörünün hem çevre, hem de çalışma mevzuatı bakımından dikkat çeken iş kollarından biri olmasından  dolayı sektörde sürdürülebilirliğin sağlanmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Çimsa Genel Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu, Sürdürülebilirlik, Çimsa'nın önümüzdeki 10 yıla yönelik öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Faaliyetlerimizin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan etkilerini daha iyi anlayabilmek için çalışırken, iş süreçlerimizi de sürekli bir şekilde geliştiriyor ve iyileştiriyoruz. Dört yıllık geniş bir dönemi kapsayan bu raporda şirketimizin bu alandaki çalışmaları ayrıntılı bir şekilde aktarılıyor. İş dünyamızın, sektör temsilcilerinin ve tüm paydaşlarımızın bu raporu ilginç ve bilgilendirici bulacaklarına inanıyorum dedi.

Raporda Çimsa olarak yarattıkları ve dağıttıkları ekonomik değerin yanı sıra sürdürülebilirlik çerçevesindeki yatırımlardan da bahsedildiğini söyleyen Hacıkamiloğlu, ayrıca çimento sektörünün en önemli konularından biri olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında şirketlerinin yönetim prensiplerine ve uyguladıkları İSG programlarına da yer verildiğini aktardı. Hacıkamiloğlu, raporda sosyal alandaki sürdürülebilirlik verileri arasında kalite politikaları, ürün sorumluluğu, çalışanlara yapılan yatırımlar, insan hakları ve eşit fırsat sunma yaklaşımı gibi konulara dair bilgilerin de yer aldığını kaydetti.

Sürdürülebilirlik Komitesi kurduk

Sürdürülebilirlik raporunu dünya çapında geçerli olan Global Raporlama İnisiyatifi (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlaması Rehberi'ne uygun bir şekilde, "GRI B" seviyesinde hazırladıklarının altını çizen Hacıkamiloğlu, raporu hazırlarken, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nin (WBCSD) Çimento Sürdürülebilirlik İnisiyatifinin (CSI) prensiplerini de dikkate aldıklarını kaydetti. Şirket için sürdürülebilirlik açısından en önemli konuların belirlenmesinde paydaşlarının görüşlerini de dikkate aldıklarını aktaran Hacıkamiloğlu, Çalışanlarımızın görüşlerinin yanı sıra ürünlerin son kullanıcıları, yeniden satıcılar, yerel halk ve yerel yönetimler, tedarikçiler, alt işverenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim kurduk. Onların sürdürülebilirlikle ilgili talep ve düşüncelerini dinleyerek bunları rapora yansıttık dedi.

Mehmet Hacıkamiloğlu, sürdürülebilirliğin gelecek 10 yıllık dönem için belirledikleri öncelikli hedeflerinden birisi olduğunu, bu amaçla, hammadde çıkarımından, ürünlerin son kullanım sürecine kadarki tüm değer zincirini göz önünde bulundurarak, geçmişte, bugün ve gelecekteki faaliyetlerinden kaynaklanan ve kaynaklanabilecek sosyal ve çevresel etkileri anlamaya ve iyileştirmeye odaklandıklarını vurguladı ve ekledi: Çimsada 2010 yılında, üretim, mali işler ve insan kaynakları fonksiyonlarından oluşan ve genel müdür liderliğinde 2011 yılı başından itibaren faaliyete geçen bir Sürdürülebilirlik Komitesi kurduk. Komite sürdürülebilirlik çerçevesindeki 2012 ve 2020 kurumsal hedeflerimizi belirledi. Önümüzdeki dönemde komitenin görevi ise şirketimizin önemli çevresel ve sosyal etkilerini anlamak, risklerini tanımlamak, iyileştirici çözümler üretmek ve kurumsal sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek için yeni hedefler belirlemek olacak dedi.

Fabrikalarımızda emisyon miktarını %23 oranında azalttık

Sürdürülebilirlik Raporunda çevre ve karbon emisyonu gibi konularda yaptıkları çalışmaları da açıkladıklarını söyleyen Mehmet Hacıkamiloğlu, Çimsa olarak 2007'den bu yana yaptığımız çalışmalarla emisyon miktarlarını tüm çimento fabrikalarımızın toplamında yüzde 23 oranında azaltmayı başardık. Ayrıca karbon emisyonuna getirilmesi söz konusu olan kısıtlamalara hazırlıklı olmak ve karbon ekonomisine uyum sağlamak için çeşitli projeleri hayata geçireceğiz. Şirket olarak çevre üzerindeki etkilerimizi azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla da 2007'den bu yana yaklaşık 34 milyon TL harcama yaptık diye konuştu.

Türkiyenin önemli çimento üreticilerinden biriyiz

Sahip oldukları 5 milyon ton klinker kapasiteyle Türkiyedeki en büyük çimento üreticilerinden biri olduklarına dikkat çeken Mehmet Hacıkamiloğlu, ayrıca hazır beton sektöründe de 3.5 milyon metreküp kapasiteye ulaşan tesis ağlarıyla da şu anda Türkiyenin en büyük altyapı ve enerji projelerine beton sağladıklarını söyledi. Hacıkamiloğlu, Çimsa hisselerinin yüzde 32sinin İMKB ulusal pazarında işlem gördüğü bilgisini de verdi. Çimsa olarak, gri çimentonun yanı sıra ürettikleri beyaz çimento ve kalsiyum alüminatlı çimento (ISIDAÇ) ile ürün çeşitliliği ve yenilikçilik konularında da Türk çimento ve hazır beton sektörüne önderlik ettiklerini savunan Hacıkamiloğlu, şirketin Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerindeki çimento ve hazır beton tesisleriyle ve agrega ocaklarıyla hizmet verdiğini aktardı.

DÜNYA