Cins değişikliği harcı 2021!

Cins değişikliği harcı 2021!Cins tashihi işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne bir dilekçe ve gerekli belgelerle başvurulması ve harç ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki, cins tashihi harcı 2021'de ne kadar oldu? İşte cins değişikliği harcı 2021...


Tapu belgesi üzerinde yapılabilecek işlemler arasında yer alan cins tashihi işlemi ile gayrimenkulün cinsi değiştirilebiliyor. Cins tashihi işlemi ile gayrimenkulün cinsi, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bağ bahçe vb. duruma dönüştürülebiliyor. Yapılan işlemle birlikte paftasında ve tapu sicilinde de değişiyor.

Cins değişikliği harcı 2021!

Cins tashihi işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne bir dilekçe ve gerekli belgelerle başvuruluyor. Harç ödemelerinin de yapılmasının ardından tapu belgesinde cins değişikliği yapılmış oluyor.

Cins değişikliği harcı 2021!

Tapuda cins değişikliği için ödenecek harçlar her sene yeniden belirleniyor. Peki, cins tashihi harcı 2021'de ne kadar oldu? İşte cins değişikliği harcı 2021...

Cins değişikliği harcı 2021!

Cins değişikliği harcı 2021

Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri
Taşınmazın yüzölçümü;

1.000 metrekare arasında olanlardan, 463,00 ₺
1.001 ile 3.000 metrekare arasında olanlardan, 653,50 ₺
3.001 metrekareden büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 metrekare için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 64,00 ₺

Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.

Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.

Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.

Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 1.818,00 ₺

Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 256,50 ₺
Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 119,00 ₺

Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.

Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 119,00 ₺

Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.

Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 119,00 ₺

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 86!