Arsa cins değişikliği harcı ne kadar?

 Arsa cins değişikliği harcı ne kadar?Taşınmaz mallar üzerinde yapılan, yapısız iken yapılı; yapılı iken de yapısız hale getirme işlemleri olarak tanımlanan cins değişikliği için belirli bir harç ödeniyor.Peki arsa cins değişikliği harcı ne kadar?


Arsa cins değişikliği harcı ne kadar?

Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işleme cins değişikliği adı veriliyor.


Tapu üzerinde gerekli belgelerin tamamlanıp, belli bir oranda cins değişikliği bedelinin ödenmesi gerekiyor.


Cins değişikliği için gerekli belgeler;İşleme konu olan gayrimenkulün tapu senedi,İşleme konu olan gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,taşınmazın yapısız iken yapılı hale gelmesinin istendiği durumda; gayrimenkulün cins değişikliği işlemi için yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye veya Valilik'ten alınması gereken yazı,taşınmaz malikinin veya hissedarlarının bir adet vesikalık fotoğrafıdır.


2015 hesaplanan cins değişikliği harcı ise şu şekilde:


2.2.1 Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri

2.2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü;

2.2.1.2 1 ile 1.000 m² arasında olanlardan, 202,00 TL 222,00 TL

2.2.1.3 1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan, 286,00 TL 315,00 TL

2.2.1.4 3.001 m²’den büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 m² için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 28,00 TL 30,00 TL


2.2.1.5 Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.


2.2.1.6 Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.


2.2.1.7 Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.


2.2.1.8 Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 795,00 TL 875,00 TL


2.2.1.9 Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 112,00 TL 123,00 TL


2.2.1.10 Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 52,00 TL 57,00 TL


2.2.1.11 Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.


Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 52,00 TL 57,00 TL


2.2.1.13 Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 


2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.


2.2.2 Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 52,00 TL 57,00 TL


Bağımsız bölümde cins değişikliği!Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com