Cins tashihi harcı 2018!

Cins tashihi harcı 2018! Cins tashihi harcı 2018!

Tapu belgesinde yer alan taşınmaza ait cins bilgisi cins tashihi işlemi ile değiştirilebiliyor. Peki, bu işlem için ne kadar harç ödemesi yapılır? Cins tashihi harcı 2018 ne kadar?

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!

Tapu dairesinde, tapu belgesinin üzerinde yapılabilecek işlemler arasında yer alan cins tashihi işlemi, "cins değişikliği" oluyor.

 

Bu işlem ile gayrimenkulün cinsi, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bağ bahçe vb. duruma dönüştürülebiliyor. Yapılan işlemle birlikte paftasında ve tapu sicilinde de değişiklik yapılmış oluyor.

 

Cins tashihi işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne bir dilekçe, gerekli belgelerle başvurulması ve harç ödemelerinin yapılması gerekiyor. Cins tashihi harcı her sene yeniden belirleniyor. Peki, cins tashihi harcı 2018 ne kadar oldu?

 

Cins tashihi harcı 2018

 

Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri

Taşınmazın yüzölçümü;
1- ile 1.000 metrekare arasında olanlardan, 279.50 TL

 

2- 1.001 ile 3.000 metrekare arasında olanlardan, 395.00 TL

 

3- 3.001 metrekareden büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 metrekare için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 38.50 TL

 

4- Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.

 

5- Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.

 

6- Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.

 

7- Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 1,098.50 TL

8- Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 155.00 TL

 

9- Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 72.00 TL

 

10- Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.

 

11- Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 72.00 TL

 

12- Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.

 

13- Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 72.00 TL

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com