24 / 03 / 2023

Cins Tashihi nedir?

Cins Tashihi nedir?

Bir gayrimenkulün yapısız iken yapılıya; yapılı iken de yapısız hale dönüştürülmesi Cins Tashihi nedir? sorusunun en kısa cevabı olarak verliyor. Cins Tashihi, tapu tescil işlemlerinden biri olarak açıklanıyor...
Cins Tashihi nedir?


Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın, başka bir nitelikte tapu kütüğüne tescil edilmesine Cins Tashihi deniyor. İskan alımı ve kat mülkiyetine geçiş sırasında uygulanan Cins Tashihi, "cins değişikliği" olarak da ifade ediliyor. Cins Tashihi, 492 sayılı Harçlar Kanunu'na göre beyan edilen değerin binde 6 oranında harç ve Eğitime Katkı Payı tahsil edilerek gerçekleştiriliyor.


Taşınmazın cinsi ilk olarak tapu kaydı tesis edilirken belirleniyor. Bu da genelde kadastro çalışmaları ile oluyor. İlk tesis kadastrosu sırasında  teknisyenler taşınmazın  halihazırda hangi cinste olduğunu belirliyor. Tarla, bağ, bahçeli ev, taşlık, mera, harman yeri, orman, arsa vb. sık rastlanan cins türleri olarak biliniyor.


Kadastro sırasında belirlenen taşınmaz cinsi genelde imar uygulamaları sonucu değişiyor. Özellikle yapısız olarak imar uygulamasına giren araziler, imar planında tahsis edildiği amaca göre vasıf kazanıyor ve arsa vasfını alıyor.     


Taşınmazların cinsi doğal sebeplerle,  ekonomik gereklerle veya malikin arzusu gereğince zamanla değişebiliyor. Bu değişikliklerin malikin talebi ile tapu siciline de işlenmesi gerekiyor.


Cins değişikliği; bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa veya arazi ya da  arsa, arazi iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürülmesi için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemler olarak ifade ediyor. Cins tashihi ne demektir?
Cins tashihi nasıl yapılır?Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com       

Geri Dön