31 / 03 / 2023

Tapuda cins tashihi ne demek?

Tapuda cins tashihi ne demek?

Tapuda cins tashihi ne demek?: Bir taşınmazın niteliğini değiştirmek için tapu sicilinde yapılan düzenlemeyi ifade eden cins tashihinin uygulanış şekli aşağıda anlatılıyor. Cins tashihinin nasıl yapılacağı haberimizin devamında anlatılıyor...
Tapuda cins tashihi ne demek?


Cins tashihi, tapuda kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek, başka bir tapu kütüğüne tescil edilmesi olarak tanımlanıyor. Örneğin cins tashihi, sahibi olunan binanın yıktırılarak, arsa haline getirilmek istenmesi durumunda tapu sicilinde binanın niteliğinin arsa olarak gösterilmesi olarak ifade ediliyor. Ya da bir arsanın üzerine bina inşa edilmek isteniyorsa bu durumda tapu kütüğünde arsanın bina olarak gösterilmesi işlemi de cins tashihini açıklıyor. 


Cins tashihi için gerekli evraklar! 


Bu işlemin gerçekleştirilmesi için öncelikle taşınmazın hissedar veya iştirakçilerinden birinin isteği gerekiyor. Bu istem ile kadastro müdürlüğünde işlemler başlatılabiliyor. Cins tashihi için gerekli evraklar şunlar; 


* Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, 

* Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmazlarda yapı kullanma izni veya belediye ya da valiliğin yazısı, 

* Tapuda kayıtlı malik veya hissedarların kimliği, vekillerin vekaletnamesi ve kimliği, 

* Malikin temsilcisi vasi ve kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği veli ise vukuatlı nüfus kayıt örneği, 

* Talep sahibi şirket, vakıf,dernek veya kooperatif temsilcisi ise yetki belgesi ile kimliği, 

* Malik ölmüş ise talepte bulunan mirasçıların adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gereklidir 


Cins tashihi işlemleri! 


Cins tashihi işlemlerinde en sık rastlanılan şey; arsa veya araziler üzerine yeni bina inşa edilmesi veya mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi oluyor. Arsa veya araziler üzerine yeni bina inşa edilmesi için yapılacak işlemler şu aşamalarla gerçekleşiyor:


* Yapının iskana uygun olması halinde belediye veya valilikler cins tashihi yapılması için kadastro müdürlüğüne yazı yazıyor,

* Kadastro müdürlüğü mahallinde gerekli ölçümü yapıp, tescil bildirimini düzenleyerek tapu sicil müdürlüğüne gönderiyor, 

*Tapu sicil müdürlüğü tescili sağladıktan sonra, kadastro müdürlüğüne durumu bildirmekte, kadastro müdürlüğü paftası üzerinde gerekli teknik işlemleri yaparak durumu ilgili belediye veya valiliğe bildiriyor. 


8.8.1997 tarihinden önce tamamlanarak iskan belgesi (yapı kullanama izin belgesi ) almış olan taşınmazların cins tashihi işlemleri, başka herhangi bir kuruma müracaat etmeksizin kadastro müdürlüklerince doğrudan yerine getirilerek, tapu sicil müdürlüklerince tescilleri sağlanıyor. 


Binanın yıktırılarak, arsa haline dönüştürülmesi işlemi ise şu aşamalardan oluşuyor; 


*Cins tashihi için ilgililer kadastro müdürlüğü veya şefliklerine müracaat ediyor, 

*Kadastro müdürlüğü elamanlarınca zeminde inceleme yapıldıktan sonra düzenlenen tescil bildirimi tapu sicil müdürlüğüne gönderiliyor. 


Cins Tashihi nedir?
Cins tashihi nasıl yapılır?Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com


Geri Dön