CR Huzur Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

CR Huzur Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! CR Huzur Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

CR Huzur Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Bağcılar'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Cevat Gevrek, Cihan Sarı, Rıdvan Hakan ortaklığında kuruldu...CR Huzur Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Bağcılar'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Cevat Gevrek, Cihan Sarı, Rıdvan Hakan ortaklığında kuruldu...

CR Huzur Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Her türlü insaat taahhüt isleri;konut,isyeri,ticarethane insaatlarını yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya baskalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karsılıgı binalar yapmak.Yurt içinde ve yurt dısında her türlü resmi ve özel sektöre ait insaat taahhüt ve montaj isleri yapmak ve müstakil konut,is hanları,fabrikalar,yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler,tatil köyleri insa etmek ve kiraya vermek.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde,resmi ve özel kurum ve kurulusları tarafından kapalı zarf,açık arttırma,eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü insaat islerini anahtar teslimi taahhüt etmek.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlıga baglı resmi kurulusların,kamu iktisadi tesebbüsleri,iktisadi devlet tesekkülleri,kamu iktisadi kurulusları,kamu bütçeli daireler,mahalli idareler, belediyeler,yapı kooperatifleri,özel sektör kurulusları tarafından yurt içinde ve yurt dısında ihaleye çıkarılan dekorasyon, restorasyon islerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek,ihale sirkette kalırsa ihale sözlesmesi geregi isi yapmak ve teslim etmek.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek,sehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.Tünel ve baraj,yol,su,kanalizasyon,boru hattı gibi serit haritalarının yapımı.Parselasyon planlarının yapımı.Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama islemlerinin yapımı. TEKSTIL Her türlü yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.Her türlü ipek,pamuk,yün,sentetik tabi elyaflardan ve diger ipliklerden mamul örme ve dokuma kumasların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat,yedek parça ve aksesuarları ile sarf malze melerinin üretimini, alımını, satımını,ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak. TURIZM VE YOLCU TASIMACILIGI Yurt içinde ve yurt dısında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dısında konaklama, seyahat tasıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmus acentelere ortak olmak.Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulasım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satıs yerleri açmak.Her türlü gemi ve yat isletmeciligi yapmak, gemi ve yat kiralamak.Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek.Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile sehir içi, sehirlerarası ve uluslararası yolcu tasımacılıgı yapmak.Ögrenci ve personel tasımacılıgı yapmak. OTOMOTİV Her türlü motorlu taşıt ticareti,ithalat ve ihracatını yapmak.Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet,traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin,yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak.Motorlu kara nakil vasıtaları ile ilgili her türlü yedek parça alımı satımı imalatını ithalat ve ihracatını yapmak.işletmek.Oto galerileri açmak,işletmek veya işlettirmek. GIDA Her türlü gıda maddesi ve tarım ürünlerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, isletmek, kiralamak, kiraya vermek. 1-Sirket sirket konuları ile ilgili olarak bütün yurt içinde ve yurt dısında resmi,özel kurulusların açmıs oldugu ihalelere girebilir,teklif verebilir taahhütte bulunabilir eksiltme ve arttırmalara katılabilir. 2.Sirket mevzuuna giren mamullerin depolanması nakli ve tevzii için gerekli her türlü tesisat insaa edebilir,satabilir veya baskalarından kiralayabilir veya baskalarına kiraya verebilir.SIrket mallarının teshiri için teshir ve satıs yerleri açabilir,bu konularda yerli ve yabancı hakiki ve hükmi sahıslarla ortak organizasyonlar kurabilir. 3.Sirket konusu ile ilgili ürünlerin alımını,satımını,iç ve dıs ticaretini komisyon islerini,iç ve dıs pazarlarda pazarlanmasını,ithalini ve ihracını yapabilir. 4.Sirket amacına ulasabilmesi için iç ve dıs ticaretini imalatını,ithalatını ve ihracatını yaptıgı her türlü hammadde,yardımcı madde ve yarı mamul maddelerinin içi ve dıs pazarda pazarlana bilmesi için gerekli her türlü organizasyonlar kurabilir veya kurulmus organizasyonlara istirak edebilir, konusuyla ilgili ihale ve taahhütlere girebilir. 5.Sirket konuları ile ilgili proje ve her türlü danısmanlık hizmetleri verebilir. 6.Sirket konuları ile ilgili mümessillik,komisyonculuk,bayilik,ithalat,ihracat ve pazarlama islerini yapmak ve yaptırmak.Sirket konuları ile ilgili gayrimenkul malları almak,satıs vaadini kabul etmek, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Yenimahalle Mah.1551.Sok.N.4 A BAĞCILAR