10 / 08 / 2022

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne verilen ruhsatın iptaline red!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne verilen ruhsatın iptaline red!

Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ardından İdare Mahkemesi de Ankara Mimarlar Odası’nı haksız buldu.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne karşı açtığı davalar bir bir reddedilen TMMOB'a bağlı Mimarlar Odası'na bir cevap da  Ankara  17. İdare Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme, Tezcan Karakuş Candan başkanlığındaki Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne verilen ruhsatın iptal edilmesi için açtığı davayı 'davacının dava açma ehliyeti olmadığı' gerekçesiyle reddetti.

Ankara Mimarlar Odası, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 63886 ada 5-6 sayılı parsellerde yapılan Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ruhsatın "İmar Kanunu'nun 26. Maddesi'ne ve kamu yararına aykırı olduğu" gerekçesiyle iptalini istedi. Oda tarafından açılan davanın duruşmasına Ankara Büyükşehir Belediyesi adına katılan avukat Canan Işık da yaptığı savunmada, "Davacının dava açma ehliyetinin bulunmadığı, dava konusu edilen ruhsatın; imar planına, plan notlarına, yasa ve yönetmeliklere uygun olduğunu" belirterek, davanın reddini istedi.

Ankara 17. İdare Mahkemesi de iptal davasının, "kişisel, meşru, güncel bir menfaatin bulunması halinde gerçekleşebileceğini" vurgulayarak, kararında şu ifadelere yer verdi:

"Olayda, dava konusu yapı ruhsatının, davacının kişisel, meşru ve güncel menfaatini ihlal etmediği, davacı yönünden hukuki bir sonuç da doğurmadığı dikkate alındığında, bakılan davanın ehliyet yönünden reddi gerekmektedir." 


ÖNCEKİ KARARLAR HATIRLATILDI

Mahkeme kararında ayrıca, daha önce de Danıştay tarafından benzer kararlar verildiği hatırlatılarak, Danıştay 6. Dairesi'nin 31.10.2014 ve 22.01.2015 tarihli kararlarının da bu yönde olduğu bildirildi. Söz konusu davayla benzer nitelikte bulunan ve TMMOB'a bağlı 5 oda tarafından daha önce açılan davanın da hatırlatıldığı kararda, Anayasa Mahkemesi'nin, 10.12.2014 tarihli kararıyla, "AOÇ arazisi üzerinde uygulamaya geçirilen plan ve projelerin, başvurucuları güncel ve kişisel olarak doğrudan etkilediğinin, başvurucular tarafından ortaya konulamadığı görüldüğünden, başvurucuların mağdur statülerinin bulunmadığı' gerekçesiyle başvurunun kabul edilemez olduğunun" belirtildiği ifade edildi.

Mahkeme, İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca davanın "ehliyet yönünden" reddine karar vererek, 750 TL avukatlık ücretinin de davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine hükmetti.


GÖKÇEK, TWITTER'DAN DUYURDU

Davanın kazanıldığını twitter hesabından takipçileriyle paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de şu mesajları paylaştı:

"Bunlar güzel haber... Anayasa Mahkemesi ve idari mahkemeler, Mimarlar Odası'nın AOÇ hakkında dava açma ehliyeti olmadığına karar verdi...

Bundan böyle Mimarlar Odası'nın show ehliyeti de kalmadı...

Bu husus, kanunla da net metin haline gelmeli..."


Sabah AnkaraHaber Yeni Şafak Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


Mahkeme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne verilen ruhsatın iptal edilmesi için açılan davayı reddetti. Davanın duruşmasına Ankara Büyükşehir Belediyesi adına katılan Avukat Canan Işık yaptığı savunmada, “Davacının dava açma ehliyetinin bulunmadığını” belirterek, davanın reddini istedi.


DAVA AÇMA EHLİYETİ YOK

Mahkeme de iptal davasının, “kişisel, meşru, güncel bir menfaatin bulunması halinde gerçekleşebileceğini” vurgulayarak, kararında şu ifadelere yer verdi: “Olayda; dava konusu yapı ruhsatının, davacının kişisel, meşru ve güncel menfaatini ihlal etmediği, davacı yönünden hukuki bir sonuç da doğurmadığı dikkate alındığında, bakılan davanın ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.”Yeni ŞafakHaber Yedigün Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


TMMOB'a bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne karşı açtığı dava reddedildi. 

HABER MERKEZİ-Ankara 17. İdare Mahkemesi, TMMOB'a bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne verilen ruhsatın iptal edilmesi için açtığı davayı, "davacının dava açma ehliyeti olmadığı" gerekçesiyle reddetti. 

Ankara Mimarlar Odası, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 63886 ada 5-6 sayılı parsellerde yapılan Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ruhsatın, "İmar Kanunu'nun 26. Maddesi'ne ve kamu yararına aykırı olduğu" gerekçesiyle iptalini istedi. 

Oda tarafından açılan davanın duruşmasına Ankara Büyükşehir Belediyesi adına katılan Avukat Canan Işık da yaptığı savunmada, "Davacının dava açma ehliyetinin bulunmadığı, dava konusu edilen ruhsatın; imar planına, plan notlarına, yasa ve yönetmeliklere uygun olduğunu" belirterek, davanın reddini istedi. 

Ankara 17. İdare Mahkemesi de iptal davasının, "kişisel, meşru, güncel bir menfaatin bulunması halinde gerçekleşebileceğini" vurgulayarak, kararında şu ifadelere yer verdi: "Olayda; dava konusu yapı ruhsatının, davacının kişisel, meşru ve güncel menfaatini ihlal etmediği, davacı yönünden hukuki bir sonuç da doğurmadığı dikkate alındığında, bakılan davanın ehliyet yönünden reddi gerekmektedir." Mahkeme kararında ayrıca, daha önce de Danıştay tarafından benzer kararlar verildiği hatırlatılarak, Danıştay 6. Dairesi'nin 31.10.2014 ve 22.01.2015 tarihli kararlarının da bu yönde olduğu bildirildi. 

Söz konusu davayla benzer nitelikte bulunan ve TMMOB'a bağlı 5 oda tarafından daha önce açılan davanın da hatırlatıldığı kararda, Anayasa Mahkemesi'nin, 10.12.2014 tarihli kararıyla, "AOÇ arazisi üzerinde uygulamaya geçirilen plan ve projelerin. başvurucuları güncel ve kişisel olarak doğrudan etkilediğinin, başvurucular tarafından ortaya konulamadığı görüldüğünden, başvurucuların mağdur statülerinin bulunmadığı' gerekçesiyle başvurunun kabul edilemez olduğunun" belirtildiği ifade edildi. 

Mahkeme, İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca davanın "ehliyet yönünden" reddine karar vererek, 750 TL avukatlık ücretinin de davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine hükmetti. 

Geçen ay da TMMOB'a bağlı 4 odanın, "Atatürk Orman Çiftliği arazisine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ankapark inşa edilmesi suretiyle Atatürk'ün vasiyetinin ihlal edildiği" iddiasıyla açtığı dava, Ankara 26. 

Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti. 

Davanın kazanıldığını tvitter hesabından takipçileriyle paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de şu mesajları paylaştı: "Bunlar güzel haber... Anayasa Mahkemesi ve idari mahkemeler, Mimarlar Odası'nın AOÇ hakkında dava açma ehliyeti olmadığına karar verdi... 

Bundan böyle Mimarlar Odası'nın show ehliyeti de kalmadı... Bu husus, kanunla da net metin haline gelmeli..." 


Yedigün Gazetesi