Çukurova Balkon

Dahsha İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu!

Dahsha İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu! Dahsha İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu!

Dahsha İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Limited Şirketi Şişli'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Kassem Dahsha ve Mahmoud Dahsha ortaklığında kuruldu. 


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Dahsha İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Limited Şirketi Şişli'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Kassem Dahsha ve Mahmoud Dahsha ortaklığında kuruldu. 

Dahsha İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Limited Şirketi'nin konusu:
-Ulusal ve uluslar arası ticari işler ile ilgili organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak, resim, heykel, seramik, fotoğraf film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek. -her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane , inşaatlarını yapmak satmak , kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler kat karşılığı binalar yapmak -yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel şirketlere ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut , iş hanları , fabrikalar , yollar , baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek , almak satmak -Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma , eksiltme , teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek -Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların , kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri , kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler , mahalli idareler , belediyeler, yapı kooperatifleri , özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat , elektrik, tesisat, yol , su ,kanalizasyon , doğalgaz, altyapı , üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak , teklif vermek , ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek - Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek . -Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak -Her türlü dekorasyon işleri tamirat ve boya işleri yapmak -Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak -Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak -Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi ,boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı , çatı tadilat işleri yapmak - Her türlü bina , büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik ve müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık , etüd , araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak , bununla ilgili hizmet gurupları oluşturmak ve işletmek -Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol su kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı, Parselasyon planlarının yapımı -İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı -Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı -Kentsel geliştirme ve yenileme projeleri, turizm ve ticaret bölgeleri ve merkezler, yat limanları, toplu konut ve rekreasyon yapıları, endüstri bölgeleri ve sanayi yapıları, altyapı ve enerji yapıları, hastane , okul, hava limanları, helikopter pistleri vb. tesislerin yatırım öncesi ve yatırım süresince teknik ve ekonomik planlaması, fizibilite etütler, araştırma, proje geliştirme, proje değerlendirme, tasarım ve mühendislik yönetimi ve danışmanlığı, üretim ve yapım planlaması, uygulama sistem ve metot geliştirme ve işletme planlama hizmetleri yapmak -Yurt içinde ve yurt dışında proje geliştirme, planlama, uygulama, deneti, işletmeye, alma, işletme danışmanlığı, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek -Yerli ve yabancı firma ve şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında ortak girişim kurabilir, katılabilir, işbirliği yapabilir, kısa ve uzun vadeli adi ortaklıklar kurabilir, yurt dışında kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yeni şirketler kurabilir. -İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği her türlü izin, marka ruhsat, patent, ihtira beratı vb. alabilir tescil ettirebilir, lisans, royalty, know-how anlaşmaları yapabilir. -Sınai, mali ve teknik muameleleri yapabilir, - Konusu ile ilgili her türlü hammadde alım, satım, ithalat ve ihracatını yapabilir. -Her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir, rehin ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti ,kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. -Her türlü mal, malzeme, yedek parça, hammadde, yardımcı maddenin yurt içinden ve yurtdışından teminini sağlamak, ithalat ve ihracat yapmak, bu konularla ilgili her türlü bayilikler ve temsilcilikler açmak, almak ve satmak - İlmi, iktisadi ve teknik araştırmalarda bulunmak üzere araştırma merkezleri kurmak veya bu kabil kuruluşlara katılmak, gerektiğinde yabancı uzman veya personel istihdam etmek konusu ile ilgili lisans, patent, ihtira beraatı almak, devretmek, faaliyet alanındaki konularda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak ve yaptırmak. -Her türlü mühendislik ve ekonomi dallarında bilgisayar yazılımları yapmak, eğitimini vermek, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: 19 Mayıs Mah. Hrant Dink Sok. Belde İş Hanı No:90/26 ŞİŞLİ