Daire kira artışı nasıl hesaplanır?

Daire kira artışı nasıl hesaplanır? Daire kira artışı nasıl hesaplanır?

Taşınmaz mal kiralama esasları Borçlar Kanunu'nda düzenleniyor. Yasal olarak kira dönemi yenilenen kiralamalarda ev sahibinin kiracısına zam yapma hakkı bulunuyor. Peki, daire kira artışı nasıl hesaplanır?Daire kira artışı nasıl hesaplanır?

Taşınmaz mal kiralama esasları Borçlar Kanunu'nda düzenleniyor. Yasal olarak kira dönemi yenilenen kiralamalarda ev sahibinin kiracısına zam yapma hakkı bulunuyor. Ancak, kiracıya belirlenen oranlardan yüksek bir oranda zam yapılamıyor. 


Daire kira artış hesaplamaları ile işyeri kira artış hesaplamaları farklı şekilde hesaplanıyor. Borçlar Kanunu madde 344 gereğince kiralamalarda yapılacak zamlar üretici fiyat endeksi oranlarına bağlanıyor. Ancak akabinde yapılan bir düzenleme ile işyeri için bu uygulama 2020 tarihine erteleniyor. Peki daire kira artışı nasıl hesaplanır?


Kanunda yer alan esaslara göre ev sahinin kiracısına yapacağı zam, dönemin üretici fiyat endeksinden yüksek olamıyor. Ancak kanunda hangi ÜFE oranının hesaplamada kullanılacağına dair esaslara yer verilmiyor.


Buna karşın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından konuya açıklık getirildi. Kurumun yaptığı açıklamaya göre, daire kira artışı hesaplamalarında kira artış hesaplamalarında, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı baz alınması gerekiyor.


Üretici fiyat endeksi oranları, her ayın 3'ünde veya takip eden işgününde saat 10:00’ da haber bülteniyle kamuoyuna duyuruluyor. Buna göre Haziran ayına ait kira artış oranları 3 Temmuz 2014 tarihinde açıklanacak.


MADDE 344 - 

"Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.İşyeri kira artış oranı nasıl hesaplanır?