Dairenin brüt alanı nasıl hesaplanır?

Dairenin brüt alanı nasıl hesaplanır? Dairenin brüt alanı nasıl hesaplanır?

Konut satın alırken, alıcıya söylenen daire alanı genelde brüt alanı oluyor. Bu alan hesaplamasına kullanılmayan bazı kısımlar da ekleniyor. Buna göre, dairenin brüt alanı nasıl hesaplanır?

Dairenin brüt alanı nasıl hesaplanır?

Brüt alan hesaplamalarında, dairelerde kullanılmayan bazı alanlar hesaba katılıyor. Bu nedenle konut aslında olduğundan daha büyükmüş gibi algılanabiliyor. Peki dairenin brüt hesaplamalarına hangi alanlar dahil ediliyor? Dairenin brüt alanı nasıl hesaplanır?


Dairenin içerisindeki duvarlar, kolonlar, sıva payları, merpen sahanlıkları ve basamakları ile bu merpenlerin altlarında kalan yerler ile sadece bağımsız bölüme ait ve bağımsız bölümün içinden doğrudan bağlantılı olan; balkonlar, çatıda, katta ve zemindeki teraslar, açık çıkmalar, çatı veya kat bahçeleri dahil kapladığı alanlar, brüt alan hesabına giren alanlar olarak sıralanıyor.


Brüt alana ışıklıklar, galeri boşlukları, bağımsız bölümün eklentileri ve ortak alanların bağımsız bölüme düşen payları dahil edilmiyor.


Dairenin içten bağlantılı olarak çatı araları dahil birden fazla katta yer alan mekanlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm brüt alanı bulunuyor.  


Eklentilerin brüt alanı

Daireye ait olan bu bölümünün kullanımı ve tasarrufunda bulunan, bağımsız bölümün içinde olmayıp, aynı katta veya farklı katta yer alan ve girişi bağımsız bölümden ayrı olan mekanların Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde (44) numaralı bentte belirlenen esaslar dikkate alınarak hesaplanacak alanı olarak ifade ediliyor.
Brüt metrekareye dahil olmayan alanlar!
Odanın metrekaresi nasıl hesaplanır?