Dairenin eklentisi!

Dairenin eklentisi!Bağımsız bölümün dışında olan ve doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilen yerler eklenti olarak ifade ediliyor. Peki dairenin eklentisi nedir? Hangi alanlar daire eklentisi olabilir?


Dairenin eklentisi!

Eklenti kısımları; Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerler olarak ifade ediliyor.


Eklentiler, bağımsız bölümün dışında yer alıp; o bağımsız bölüme ait alanlar olarak karşımıza çıkıyor.


Eklenti bölümleri, bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayılır. 


Ayrıca, o bölümün maliki, eklentilerin de tek başına maliki oluyor.


Yukarıda yer alan bilgilerden de anlaşılacağı üzere dairenin eklentisi, kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları gibi alanlar olabilir.


Eklentiler kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesine kaydedilir ve bunlardan ana yapının oturduğu zeminin dışında kalanlar kadastro planında veya tapu haritasında ayrıca gösterilir.


Bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyetiyle ve diğer kat maliklerinin haklarıyla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz.


Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması veya kiralanması halinde, eklentiler ve ortak yerler de kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanmış veya kiralanmış oluyor.


Medeni Kanunun 686. maddesinin ikinci fıkrasında  ise eklenti şu şekilde tanımlanıyor:


“Eklenti, asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır.”  İşyeri eklentisi!
Eklenti alanları nelerdir?