08 / 08 / 2022

Damar Arıkoğlu İşhanı'nda 12 milyon TL'ye 6 gayrimenkul!

Damar Arıkoğlu İşhanı'nda 12 milyon TL'ye 6 gayrimenkul!

Ankara 22 İcra Müdürlüğü tarafından Çankaya Ziya Gökalp Caddesinde bulunan Damar Arıkoğlu İşhanı'ndaki Burger King şubesi, Anafen Dershanesi, dükkan, KPSS ve Hakimlik Kursları gibi gayrimenkuller 12 milyon 50 bin TL'ye ihale edilecek.T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU NA İZAFETEN  Ankara  22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


2012/63 SATIŞ


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri :Ankara ili Çankaya ilçesi Fidanlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesinde 21

Kapı nolu Damar Arıkoğlu Işhanı'nın bulunduğu yere rastlayan imarın 1060 Ada, 2 parseli teşkil eden 599,00-m2 yüzölçümünde arsa üzerine inşa edilmiş 720/4400 arsa paylı Zemin kat 2 Nolu Depolu Asma katlı Mağaza, Zemin, Asma ve 2. Bodrum Kattan oluşan'asma katlı magazinin ön kısmı cemakanlı aliminyum doğramadır, hali hazırda fast food Burger King şubesi olarak kullanılmaktadır. Zemin katta müşteriler için masalar sandalyeler bulunmaktadır, mutfak kısmında self servis hizmeti veren tezgah bulunmaktadır dosyada mevcut projesine göre bu katın net kullanım alanı 174,00-m2, dir. Asma Katın zemini seramik kaplamadır.' müşteriler için masa ve sandalyeler mevcuttur. Tavanı karolajlı izocam kaplamadır. Bu katta Bay ve Bayan wc ve personel vvc'si bulunmaktadır, asma katın net kullanım alanı ise : 112:00-m2'dir. 1. Bordum katın zemini seramik duvarları kağıt kaplıdır, burada'da oturmak için masa ve sandalyerel mevcuttur. Ayrıca buruda Aliminyum doğrama ile bölünmüş çocuk oyun alanı mevcuttur, yine aliminyum doğrama ile bölünmüş yiyecek malzemelerinin depo edildiği bir alan bulunmaktadır. Çocuk oyunalanından bir kapı başka bir depoya açılmakta olup, burası boş durumdadır, j bu katın net alın ise 215,00-m2'dir. 2. Bodrum Katın ise zemin ve duvarlar tavana kadar seramik kaplıdır. Bu kat Teknik oda, personel odası, kuru depo, soğuk hava deposu, malzeme jdeposu, ve arşiv olarak kullanılan bir oda bulunmaktadır. Ayrıca bu katta yiyecek asansörü mevcuttur, bu katın net kullanım alanı ise : 180,00-m2'dir. 2 Nolu depolu Asma katlı mağazanın |toplam alanı 681,00-m2 olup. hissedarlar arasında ortaklığın giderilmesi amacıyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.


Adresi: Fidanlık Mah.Ziya Gökalp Cad. Damar Ankoğlu Işhanı NO: 21/2

Yüzölçümü:  599,00-m2

Arsa Payı:720/4400

imar Durumu:imarlıdır.

Kıymeti: 6.000.000,00 TL(Altımilyon)

KDV Oranı:  %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 05/05/2015 günü 09:30-09:40 arası 

2. Satış Günü: 05/06/2015 günü 09:30 - 09:40 arası 

Satış Yeri: Ankara Adliyesi 2 Nolu mezat salonu Sıhhiye/Ankara


2 NO LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Ankara İli Çankaya İlçesi Fidanlık mahallesi Ziya Gökalp caddesinde 21

Kapı Nolu Damar Ankoğlu İşhanının bulunduğu yere rastlayan imarın 1060 Ada, 2 parseli teşkil eden 599,00-m2 yüzölçümünde arsa üzerine inşa edilmiş 21/4400 arsa paylı asma kat 3 nolu dükkan vasıflı taşınmaz işhanının yönetim odası olarak kullanılmakta olup, kapısı aliminyum doğrama pencereleri ısı camlı alüminyum doğramadır, dükkan tek hacimden ibaret net kullanım alanı 18.00-m2'dir taşınmaz bu haliyle hissedarlar arasında ortaklığın giderilmesi amacıyla satılarak paya çevrilecektir. Gayrimenkilün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.


Adresi: Fidanlık Mah.Zİya Gökalp Cad.Damar Arıkoglu İşhanı NO: 21/3

Yüzölçümü: 599,00-m2

Arsa Payı:21/4400

imar Durumu: imarlıdır.

Kıymeti: 50.000,00 TL (Ellibin)

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 05/05/2015 günü 09:45 - 09:55 arası

2. Satış Günü : 05/06/2015 günü 09:45 - 09:55 arası 

Satış Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu mezat salonu Sıhhiye Ankara


3 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Ankara İli Çankaya ilçesi Fidanlık mahallesi Ziya Gökalp caddesinde 2

kapı nolu Damar Arıkoglu Işhanın bulunduğu yere rastlayan imarın 1060 Ada. 2 parseli teşkil eden, 599,00-m2 yüzölçümünde arsa üzerine inşa edilmiş 358/4400 arsa paylı 2 kat 5 nolu Bağımsız bölüm Büro vasıflı taşınmaz Özel Anafen Dershanesi olarak jkullanınılmaktadır. Giriş kapısı Demirparmaklıklı ahşap doğramadır. Burası dershane olarak kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Giriş kısmın sağ tarafında 2 adet vvc ile depo olarak kullanılan bir oda mevcuttur, ayrıca bay ve bayan wc'ler mevcuttur. Bu katta 7 adet derslik, Büro, öğretmeler odası ve kantin mevcuttur, bu bağımsız bölümün net kullanım alanı :360,00-m2'dir. taşınmaz bu haliyle hissedarlar arasında ortaklığın giderilmesi amacıyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimcnkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. 


Adresi: Fidanlık Mah. Ziya GÖkalp Cad.Damar Arıkoglu İşhanı NO: 21/5

Yüzölçümü: 599,00-m2

Arsa Payı: 358/4400 

imar Durumu:imarlıdır.

Kıymeti: 1.500.000,00 TL (Birmilyonbeşyüzbin) 

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 05/05/2015 günü 10:00- 10:10 arası

2. Satış Günü: 05/06/2015 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri:Ankara Adliyesi 2 Nolu mezat salonu Sıhhiye/Ankara


4 NO LU TAŞINMAZIN 


Özellikleri : Ankara Çankaya

ilçesi Fidanlık mahallesi Ziya Gökalp caddesinde 21

kapı nolu Damar Arıkoglu Işhanın bulunduğu yere rastlayan imarın 1060 599,00-m2 yüzölçümünde arsa üzerine inşa edilmiş 358/4400 arsa paylı 3 Ada, 2 parselde kayıtlı kat 6 nolu Büro vasıflı taşınmazın giriş kapısı çelik pençeleri ısı camlı alüminyum doğramadır, bürasıda dershane olarak kullanılmak üzere dizaynı edilmiştir. Bu katta 2 adet idari Buro, 6 adet derslik, 2 adet bay wc, 2 adet bayan wc ve 2 adet öğretmenler vvc'si vardır, idari kısımda 1 adet müdür odası, 1 adet sekreterya bulunmaktadır. Büro vasıflı taşınmazın net kullanım alanı ise 360-m2 olup, taşınmaz bu haliyle hissedarlar arasında ortaklığın giderilmesi amacıyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayri menkul ün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.


Adresi: Fidanlım Malı. Ziya Gökalp Cad. Damar Arıkoğlu Işhanı NO: 21/6 

Yüzölçümü: 599,00-m2 

Arsa Payı: 358/4400 

imar Durumu: imarlıdır.

Kıymeti: 1.500.000,00 TL ( Birmilyonbeşyüzbin)

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 05/05/2015 günü 10:15 - 10:25 arası 

2. Satış Günü: 05/06/2015 günü 10:15 - 10:25 arası 

Satış Yeri: Ankara Adliyesi 2 Nolu mezat salonu Sıhhiye/Ankara


5 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Ankara İli Çankaya İlçesi Fidanlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesinde 21

kapı nolu Damar Arıkoğlu Işhanın bulunduğu yere rastlayan imarın 1060 Ada, 2 parselde kayıtlı 599,00-m2 yüzölçümünde arsa üzerine inşa edilmiş 358/4400 arsa paylı 4 kat 7 nolu Büro vasıflı taşınmaz Dershane olarak dizayn edilmiş, Monopol, KPSS ve Hakimlik Kursları tarafından kullanılmaktadır. Pencereler ısı camlı alüminyum doğrama olup, iç kapılar ahşaptır, antre zemini seramik derslikler kantin müdür odası arşiv ve danışma bölümlerinin zemini laminant kaplamadır, bu katta 1 Müdür odası. I kantin, 1 arşiv 4 adet derslik, 2 adet bay ve 2 adet bayan wc'si ve I öğretmen wc'si vardır. Büro vasıflı bağımsız bölümün net kullanım alam i360,00-m2 dir. taşınmaz bu haliyle hissedarlar arasında ortaklığın giderilmesi amacıyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

Adresi: Fidanlık Mah. Ziya Gökalp Cad.Damar Arıkoğlu Işhanı NO : 21/7 

Yüzölçümü: 599,00-m2

Arsa Payı:  358/4400 

imar Durumu: imarlıdır.

Kıymeti: 1.500.000,00 TL (Birmilyonbeşyüzbin) 

KDV Oranı:%18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 05/05/2015 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü: 05/06/2015 günü 10:30- 10:40 arası

Satış Yeri: Ankara Adliye Sarayı 2 Nolu mezat salonu Sıhhiye/Ankara 


6 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Ankara İli Çankaya ilçesi Fidanlık mahallesi Ziya Gökalp Caddesinde

21 kapı nolu Damar Arıkoğlu Işhanın bulunduğu yere rastlayan imarın 1060 Ada, 2 parselde kayıtlı 599,00-m2 yüzölçümünde arsa üzerine inşa edilmiş, 358/4400 arsa paylı 5. kat 8 nolu Büro vasıflı taşınmaz Dersane olarak kullanılmak üzere dizayn edilmiş olup, NM Akademi Bilgisayar, Açık Öğretim, KPSS, Muhasebe, SMMM, kursları tarafından kullanılmakta olup, pencereler ısıcamlı alüminyum doğramadır, iç kapılar ahşaptır. Zemin seramik kaplamadır. Bu katta 1 Müdür odası, 1 Öğretmenler odası, 8 Adet derslik, fotokopi odası, kantin, bay ve bayan wc'leri bulunmaktadır. Büro vasıflı taşınmazın net kullanım alanı 360,00-m2 olup, bu haliyle hissedarlar arasında ortaklığın giderilmesi amacıyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. 


Adresi :Fidanlık Mah.Ziya GÖkalp Cad.Damar Arıkoğlu

Işhanı NO: 21/8


Yüzölçümü : 599,00-m2 

Arsa Payı : 358/4400 

İmar Durumu: imarlıdır.

Kıymeti: 1.500.000,00 TL (Birmilyonbeşyüzbin) 

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 05/05/2015 günü 10:45 - 10:55 arası

2. Satış Günü : 05/06/2015 günü 10:45 - 10:55 arası

Satış Yeri : Ankara A İyesi 2 Nolu mezat salonu Sıhhiye/Ankara


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci! günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. j

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir Örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/63 Satış sayılı dosya numarasıyla başvurmaları ilan olunur. 16/03/2015