Damga vergisi beyannamesi nasıl yazılır?

Damga vergisi beyannamesi nasıl yazılır?Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde vergi dairelerine beyan edilmesi gerekiyor. Peki, damga vergisi beyannamesi nasıl yazılır?


Damga vergisi beyannamesi nasıl yazılır?

Damga Vergisinden sorumlu tutulan kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan beyanname süresi içinde, "Damga vergisi beyannamesi" vermesi gerekiyor.


Her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergiye damga vergisi deniyor. Damga vergisi ile ilgili açıklamalara Damga Vergisi Kanunu'nda yer veriliyor. 


Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde vergi dairelerine beyan edilmesi gerekiyor. 


Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kira sözleşmelerinin her nüshası için ayrı ayrı aynı oran ve miktarda damga vergisi talep ediliyor.  Kira sözleşmelerinde kaç nüsha olduğu belirtilmemişse taraf sayısına göre 2 nüsha olduğu kabul ediliyor.


Nüshalarda, kağıdın vergiye tabi olmasını gerektiren imza veya imzalar ayrı ayrı yer alması gerekiyor. İmzanın, her nüshaya ayrı ayrı atılmış olması veya araya karbon kağıdı konarak hepsinin bir defada imza edilmiş olması sonucu etkilemiyor.


Suretlerde ise imza bulunmuyor. Asıl nüshadan çıkarılan suretlerin geçerliliği, aslının aynı olduğu tasdik edilerek sağlanıyor. Damga vergisi beyannamesinde vergi damgası oranı, mükellefler ve vergiden sorumlu kişilerin yer alması gerekiyor. Damga vergisi beyannamesinin vergi dairelerine verilmesi gerekiyor.


2015 yılı damga vergisi  30 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ gereğince kira mukavelenameleri için mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden Binde 1,89 oranında belirlendi.


Kefilli kira sözleşmelerinde ise ayrıca binde 9,48 oranında harç ödemesi yapılıyor.


Damga vergisi hesaplaması 2015!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com