Değer artış vergisi ödeme zamanları!

Değer artış vergisi ödeme zamanları!

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında yerine getirilmesi gereken vergisel sorumluluklar arasında değer artış vergisi de bulunuyor. Vergi iki eşit taksitte ödenebiliyor. İşte değer artış vergisi ödeme zamanları...


Değer artış vergisi ödeme zamanları!

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında yerine getirilmesi gereken vergisel sorumluluklar arasında değer artış vergisi de bulunuyor. Söz konusu vergiyi, taşınmaz malların iktisap tarihinden itibaren 5 sene içerisinde elden çıkaranlar ödüyor.


Örneğin, 2013 yılının Ocak ayında bir mesken satın aldığınızı ve 2014 yılının Temmuz ayında elden çıkardığınızı düşünelim.


Gerçekleştirdiğiniz bu satışran elde ettiğiniz kazanç için vergi ödemeniz gerekebilir. Vergi yükümlüsü olunup olunmadığı, değer artış kazancı vergisi için tespit edilen istisna bedeline bakılarak tespit edilebiliyor.


Belirlenen istisna bedelinin üstünde gelir elde edenler vergi yükümlüsü olurken, bu bedelin altında gelir elde edenler ise vergi yükümlüsü olmuyor.


Değer artış vergisi ödeme zamanları 2014..

Değer artış kazancı vergisinin mükellefleri vergi borcunu 2 eşit taksit halinde ödeyebiliyor. Verginin 1. taksit dönemi Mart ayı olurken, değer artış vergisi 2. taksit ödeme zamanı ise Temmuz ayı oluyor.


Buna göre geçen sene elde edilen değer artış kazançları için beyannameler verilip ilk taksitler ödendi. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak.


Değer artış vergisi hesaplama örneği..

Mehmet Bey,  12.05.2010’ da 100.000 YTL’ ye satın almış olduğu gayrimenkulü 10.06.2013’ de 200.000 YTL’ ye satmıştır. 

 

Gayrimenkulün iktisap tarihinden önceki ay olan Nisan 2010’ da ÜFE 178,68, elden çıkarıldığı aydan önceki ay olan Mayıs 2013’ de ÜFE 220,07’ tür. Bu durumda endeksleme oranının ilgili dönemde %10’ un üzerinde artmış olduğu görülmektedir. (220,07 / 178,68 = %23,16) 

 

Dolayısıyla elden çıkarılan gayrimenkulün endekslenmiş maliyet bedeli; 

 100.000 YTL * (220,07 / 178,68) = 123.164,31 TL 

olarak dikkate alınacaktır. 

 

Buna göre Mehmet Bey, satmış olduğu gayrimenkulden dolayı (200.000 - 123.164,31) 76.835,69 TL tutarında istisna öncesi değer artış kazancı elde etmiş olacaktır. 

 

Söz konusu kazanca 9.400 TL tutarında istisna uygulanarak bulunacak (76.835,69 - 9.400) 67.435,69 TL’ ye Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesindeki vergi nispetleri uygulanarak mükellefin 2013 yılı için ödeyeceği gelir vergisi hesaplanacaktır. 


Hesaplanan Gelir Vergisi ................................... 16.447,49 TL 

 (60.000 TL’ sı için 13.845 ) 

 (7.435,69 TL X %35= 2.602,49) 

 

Bulunan bu miktar, 2014 yılının Mart ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar yıllık beyanname ile beyan edilip, Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitle ödenecektir. 


Diğer taraftan, gayrimenkulün satış bedelinin tapuda düşük gösterilerek değer artış kazancının eksik beyan edilmesi ve durumun idarece tespit edilmesi halinde; eksik beyan edilen vergi ve vergi ziyaı cezasının idare tarafından tarh edilerek gecikme faizi ile tahsil edileceği unutulmamalıdır. 


Değer artış vergisi yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor. Değer artış kazancı vergisi birinci taksit dönemi Mart ayı iken; Değer artış kazancı vergisi ikinci taksit dönemi Temmuz ayı olup; bu ay içerisinde vergi mükelleflerinin borcunu ödemesi gerekiyor.


Temmuz 2014 vergi takvimi!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com