12 / 08 / 2022

Değerli konut vergisi ödemeleri başlıyor!

Değerli konut vergisi ödemeleri başlıyor!

Değerli konut vergisi için beyanname verme süresi 22 Şubat tarihinde dolacak. Vergi için ilk taksitler ise 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödenecek...Türkiye genelinde bulunan ve bina vergi değeri 5 milyon 227 bin TL'yi aşan mesken nitelikli taşınmazlar bu sene ‘değerli konut vergisi’ ödeyecek. Hürriyet'te yer alan habere göre, Mükellefler için e-beyanname dönemi de başladı. Peki değerli konut vergisinde ödemeler nasıl olacak? İşte değerli konut vergisinde adım adım yol haritası...

Vergi tutarı bina vergi değerine göre belirlendiği için taşınmazın yer aldığı yerdeki belediyeden tutar öğrenilmeli. İkinci aşama da beyanname. Mükellefler, beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi ekleyerek, ilgili senenin şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar taşınmazın yer aldığı vergi dairesine verecek. Buna göre, bu yıla ilişkin beyannamelerin 20 Şubat 2021 tarihine kadar verilmesi gerekirken, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle söz konusu süre 22 Şubat tarihinde doluyor.

Değerli konut vergisi ödemeleri başlıyor!

Mükellefler, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi, bağımsız olarak çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile sözleşme imzalayarak e-beyanname olarak verebilecek. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi halinde buna eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içerisinde elden ya da posta yoluyla ilgili vergi dairesine iletilmiş olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, kapsamdaki mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin “değerli konut vergisi beyannameleri”ni, elektronik ortamda verecek mükellefler için İnternet Vergi Dairesinin “https://intvrg.gib.gov.tr/” sitesinde uygulamaya açtı.

Birden fazla değerli konuta sahip olanlar ise bu taşınmazların tamamı için tek beyanname verecek.

Değerli konut vergisi ödemeleri başlıyor!

Vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödenecek. Şubatın son gününün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ilk taksitinin 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekli.

Bina vergi değeri 5 milyon 227 bin lira ile 7 milyon 841 bin lira arasında olanlar, 5 milyon 227 bin lirayı aşan kısmı için binde 3, 10 milyon 455 bin liraya kadar olanlar 7 milyon 841 bin lirası için 7 bin 842 lira, fazlası için binde 6, 10 milyon 455 bin liradan fazla olanlar 10 milyon 455 bin lirası için 23 bin 526 lira, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilir. Değerine bakılmaksızın tek konutu olanlar ve birden fazla evi olanların en düşük değere sahip evi vergiden muaf.

 

Değerli konut vergisi ile ilgili bilinenler ve merak edilenler!