Değerli Konut Vergisinde hedef 350 milyon TL!

Değerli Konut Vergisinde hedef 350 milyon TL!

Değerli Konut Vergisi kapsamında Türkiye’de bulunan mesken (konut) nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 2021 yılı için 5 milyon 227 bin TL’yi aşanlar giriyor. Değerli konut vergisi için 2021 yılı bütçe gelirinde 350 milyon TL'lik hedef belirlendi.


Değerli konut vergisi için 2021 yılı bütçe gelirinde 350 milyon TL'lik hedef belirlendi. Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değerinin esas alınacağı düzenlemede bazı muafiyetler de söz konusu.

Değerli Konut Vergisinde hedef 350 milyon TL!

Uygulama tebliği yayınlanan düzenleme sonrası değerlendirmeler yapan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Belediye tarafından belirlenen bina vergi değeri 2020 yılında 5 milyon TL ve üzerinde olan sadece mesken niteliğindeki taşınmazlar değerli konut vergisine tabidir. Bu konutlar için 20 Şubat 2021 günü sonuna kadar beyanda bulunulmalı ve tahakkuk eden vergi Şubat ve Ağustos aylarının son gününe kadar iki eşit taksit halinde ödenmelidir” diye konuştu.

Değerli Konut Vergisinde hedef 350 milyon TL!

Alanlar ve Satanlar İçin Vergi Durumu

Bu kapsama giren taşınmazların el değiştirmelerindeki durumlar hakkında da konuşan Özelmacıklı “Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazı 2020 yılı içerisinde satın alan kişinin mükellefiyeti, 2021 yılından itibaren başlamakta ve beyannamenin 20 Şubat 2021 günü sonuna kadar verilmesi gerekmektedir. Taşınmazın 1 Ocak 2021 ile 20 Şubat 2021 tarihleri arasında elden çıkarması durumunda da 20 Şubat 2021 tarihine kadar beyanname verilmesi ve Şubat ve Ağustos aylarında vergisinin ödenmesi gerekir. Yıl içerisinde ikinci taksit ödenmeden önce gayrimenkulün satılması halinde, Şubat ayında beyanname veren malik ikinci taksiti de öder” diye konuştu.

Değerli Konut Vergisinde hedef 350 milyon TL!

Kimler Muafiyet Kapsamında

Vergiden muaf olanlar hakkında da konuşan Altın Emlak Genel Müdürü “Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı vergiden muaftır. Ayrıca birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için de değerli konut vergisi muafiyeti uygulanır. Bu durumda olanların vergi dairesine bildirim yapmaları gerekiyor” diye konuştu.
 

7 soruda Değerli Konut Vergisi!